Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Lê Tấn Cảnh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:47' 26-03-2008
Dung lượng: 75.5 KB
Số lượt tải: 262
Số lượt thích: 0 người
ATên:………….. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp:…… MÔN SỬ 7
Thời gian:10 phút
Đề 1:
B. Phần trắc nghiệm: (3đ)
( Khoanh tròn chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất:
Câu 1: Lê Lợi đã chọn địa điểm nào để xây dựng căn cứ khởi nghĩa:(0.25đ)
A. Thăng Long C. Hoa Lư
B. Lam Sơn D. Nghệ An
Câu 2: Lê Lợi cùng 18 người trong bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa tổ chức hội thề ở đâu: (0.25đ)
A. Lam Sơn C. Chí Linh
B. Khôi Huyện D. Lũng Nhai
Câu 3: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào ngày tháng năm nào ?(0.25đ)
A. 7-2-1418 C. 3-1-1428
B. 7-11-1426 D. 7-2-1428
Câu 4: Trong những năm đầu hoạt động, nghĩa quân Lam Sơn phải 3 lần rút quân lên núi, đó là ngọn núi nào? (0.25đ)
A. Núi Đọ C. Núi Chí Linh
B. Núi Bà Đen D. Núi Quang Trung
Câu 5: Nối thời gian và cuộc khởi nghĩa cho phù hợp: (1đ)
1. 1512
a. Khởi nghĩa Trần Tuân
1-

2. 1516
b. Khởi nghĩa Lê Huy
2-

3. 1511
c. Khởi nghĩa Phùng Chương
3-

4. 1515
d. Khởi nghĩa Trần Cảo
4-


Câu 6:Điền cụm từ cho sẵn vào chỗ trông trong đoạn văn sau cho phù hợp: (1đ)
“Đông Quan, quân Minh, Vương Thông, phục binh”.
Ngày 7-11-1426, ____________ xuất quân về hướng Cao Bộ
Quân ta đặt _____________ ở Tốt Động – Chúc Động
Khi ___________ lọt vào trận địa, quân ta từ mọi hướng xông vào đánh tan đội hình giặc.
Vương Thông bị thương, tháo chạy về ____________.

Tên:…………….. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp:…….. MÔN SỬ 7
Đề 2 Thời gian 10 phút
B Phần trắc nghiệm (3đ)
Khoanh tròn chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất
Câu 1:Cuộc khởi nghĩa Lam sơn thắng lợi có ý nghĩa gì ?(0.25đ)
A Tạo đà cho thương nghiệp trong nước phát triển
B Hạn chế nạn lụt lội bảo vệ đồng ruộng trong những ngày mưa lũ
C kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh
D Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giải phóng đất nước
Cầu 2 : Dưới thời Lê Sơ khoa cử phát triển nhất vào thời vua nào ?(0.25đ)
A Lê Thái Tổ
B Lê Thái Tông
C Lê Thánh Tông
D Lê Nhân Tông
Câu 3 : Dưới thới Lê Sơ tôn giáo nào chiếm ưu thế nhất (0.25đ)
A Nho giáo
B Phật giáo
C Thiên chúa giáo
D Đạo giáo
Câu 4 : Nhà toán học nổi tiếng thời Lê được mệnh danh Trạng lường là ai ?(0.25đ)
A Ngô Sỉ liên
B Nguyễn Bỉnh Khiêm
C Lương Thế Vinh
D Lê Thánh Tông
Câu 5 : Nối thời gian và tên các danh nhân văn hóa của dân tộc cho phù hợp (1đ)

1 .1380-1442
a .Lương Thế Vinh
1-

2 .1442-1497
b .Ngô Sỉ Liên
2-

3 .thế kỷ xv
c .Lê Thánh Tông
3-

4 .1442 -?
d .Nguyễn Trãi
4-


Câu 6 :Chọn cụm từ cho sẵn điền vào đoạn văn sau cho phù hợp (1đ) đi học ,Thăng Long , mở khoa thi ,Lê Thái Tổ
Ngay sau khi lên ngôi vua ______________cho dựng lại Quốc Tử Giám ở kinh thành _____________ mở trường học ở các lộ ______________ và cho phép người nào có học đều được dự thi đa số dân đều có thể __________ đi thi trừ những kẻ phạm tội và làm nghề ca hát
Tên ……… ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp ……… MÔN SỬ 7
Đề 3 Thời gian 10 phút
B Phần trắc nghiệm (3đ)
Khoanh tròn chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất
Câu 1: Tác giả của bộ sách lịch sử đại việt sử ký toàn thư là ai ?(0.25đ)
A Lê Văn Hưu
B Ngô Sĩ Liên
C Phan Phu Tiên
D Nguyễn Bỉnh Khiêm
Câu 2 Chiến tranh Trịnh Nguyễn diễn ra khi nào ?(0.25đ)
A Thế kỷ XV
B Thế kỷXVI
C Thế kỷXVII
D Thế kỷ XVIII
Câu 3 : Tên con sông dùng làm ranh giới phân chia đàng trong và đàng ngoài là (0.25đ)
A Sông Gianh
B Sông Cầu
C Sông Thu Bồn
D Sông Bạch Đằng
Câu 4 : chữ Quốc Ngữ ra đời vào thời gian nào ?(0.25đ)
A Thế kỷ XVI
B Thế kỷ XVII
C Thế kỷ XVIII
D Thế kỷ XIX
Câu 5 : Nối thời gian và sự kiện cho phù hợp (1đ)

1 .1407-1409
a K.hởi nghĩa Trần Quý Khoáng
1-

2 .1409-1414
b Khởi nghĩa Trần Ngỗi
2-

3 .cuối 6-1407
c Quân Minh tràn vào biên giới nước ta
3-

4 .11-1406
d .Hồ Quý Ly bị bắt
4-


Câu 6 :Chọn cụm từ cho sẵn điền vào đoạn văn sau cho phù hợp(1đ ) :khởi nghĩa ,Lam Sơn ,Chí Linh ,Quân Minh ,
Những ngày đầu ___________lực lượng còn non yếu nghĩa quân_________gặp rất nhiều khó khăn _ ________nhiều lần tấn công bao vây căn cứ, nghĩa quân 3 lần phải rút lên núi ___________và liên tiếp chống lại sự vây quét của giặc

Tên:……………. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp :………… MÔN SỬ 7
Đề 4 Thời gian 10 phút
B : Phần trắc nghiệm (3đ)
Khoanh tròn chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất
Câu 1:Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc vào thời gian nào ? (0.25đ)
A 9-1426
B 9-1427
C. 9-1428
D .9-1429
Câu 2: Hội thề Đông Quan được tổ chức vào thời gian nào ?(0.25đ)
A .10-12-1425
B. 10-12-1426
C. 10-12-1427
D. 10-12-1428
Câu 3 :Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra nhà Mạc vào thời gian nào (0.25đ)
1527
1526
1525
1528
Câu 4 Nghệ thuật kiến trúc thời Lê Sơ biểu hiện rõ nét ở những công trình nào ?(0.25đ)
Chùa Một Cột (Hà Nội)
Tháp Phổ Minh (Nam Định )
Cung Điện ở Lam kinh (Thanh Hóa )
Thành Tây Đô (thanh Hóa )
Câu 5: Nối cột a và cột b sao cho phù hợp (1đ)
Cột a
Cột b
nối

1 .Nguyễn Trãi
a. Nhà toán học
1-

2. Lê Thánh Tông
b. Nhà Sử học
2-

3. Ngô Sĩ Liên
c. Nhà văn nhà thơ
3-

4. Lương Thế Vinh
d. nhà chính trị quân sự tài ba
4-


Câu 6: Chọn cụm từ cho sẵn điền vào đoạn văn sau cho phù hợp (1đ) :điêu tàn ,nhân dân , phục hồi , nhà Minh ,
Hai mươi năm dưới ách thống trị của phong kiến _________nước ta lâm vào tình trạng xóm làng _________ruộng đồng bỏ hoang đời sống _________cực khổ ,để nhanh chóng _____________và phát triển nông nghiệp vua lê Thái Tổ cho 25 vạn lính về quê làm ruộng

No_avatar

chúng tủ như đề này thì tốt

 
Gửi ý kiến