Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Liêm
Ngày gửi: 23h:47' 30-03-2008
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 618
Số lượt thích: 0 người
Bài 4
NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN
CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG
( 2 tiết )

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Về kiến thức:
- Hiểu được khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của CN DVBC.
- Biết được sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc khách quan của mọi sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng .
2.Về ki năng:
- Biết phân tích một số mâu thuẫn trong các sự vật, hiện tượng.
3.Về thái độ:
- Có ý thức tham gia giải quyết một số mâu thuẫn trong cuộc sống phù hợp với lứa tuổi.
II. TRỌNG TÂM :
- Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.
III. PHƯƠNG PHÁP :
Đàm thoại, thuyết trình, trực quan.
IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Tranh, ảnh, sơ đồ.
- Có thể sử dụng vi tính, máy chiếu.
V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
1. Ổn định tổ chức lớp :
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Giảng bài mới:
Tạo tình huống có vấn đề:
Nhà cơ học Niu-tơn cho rằng, nguồn gốc của sự vận động nằm ngoài vật chất, nhờ "cái hích của Thượng đế". Hôn Bách, triết học duy vật tiêu biểu ở thế kỷ XVIII của Pháp cho rằng: "Vật chất vận động là do sức mạnh của bản thân nó, không cần đến một sự thúc đẩy nào từ bên ngoài". Còn theo em thì sao ?
Bài học sẽ giúp ta tìm hiểu đúng đắn nguồn gốc vận động, phát triển của của các sự vật, hiện tượng.

Phần làm việc của Thầy
Phần làm việc của Trò
Nội dung chính của bài học

Hoạt động 1:
GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu: Khái niệm mâu thuẫn
GV đặt những câu hỏi:
(Thế nào là các mặt đối lập trong mỗi sự vật,hiện tượng ? Cho các ví dụ.


(Thế nào là sự thống nhất giữa các mặt đối lập ? Cho các ví dụ.


(Thế nào là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập? Cho các ví dụ.

GV giảng giải và minh hoạ bằng sơ đồ:

- Hai mặt đối lập , ràng buộc nhau trong một sự vật, hiện tượng mới tạo thành mâu thuẫn ( Chẳng hạn, mặt đồng hoá ở cơ thể A và mặt dị hoá ở cơ thể B không tạo thành mâu thuẫn )
- Mỗi sự vật, hiện tượng có thể tồn tại nhiều mâu thuẫn.
Hoạt động 2:
GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu: Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng .
GV đặt các câu hỏi:
( Tại sao nói đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng?
Tìm các ví dụ trong tự nhiên, trong xã hội và trong nhận thức để chứng minh điều đó.


GV giảng thêm:
Trong cuộc sống , cần lưu ý nguyên tắc "Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập chứ không phải bằng con đường điều hoà". ("đấu tranh" theo nghĩa của Triết học)
GV chốt lại:
Mỗi mâu thuẫn đều bao hàm sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho sự vật, hiện tượng không giữ nguyên trạng thái cũ. Mà cái cũ mất đi, cái mới ra đời, mâu thuẫn mới lại xuất hiện.Quá trình này tạo nên sự vận động, phát triển không ngừng của sự vật, hiện tượng.
GV có thể đặt các câu hỏi, yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học để rút ra bài học cho mình:
-Theo em, cần có thái độ như thế nào để góp phần giúp tập thể lớp tiến bộ khi có nhiều bạn vi phạm nội quy của nhà trường?
-Theo em, cần phải làm gì để nâng cao nhận thức, phát triển nhâncách của bảnthân ?- Các mặt đối lập là những mặt chứa đựng các đặc điểm, tính chất, khuynh hướng vận động. trái ngược nhau.
=> Các ví dụ:
+ Trong vũ trụ :
Lực hút >< Lực đẩy.
+ Trong nguyên tử :
Đ.tích âm >< Đ.tích dương
+ Toán học :
Số âm >< Số dương.
+ Trong sinh vật :
Di truyền >< Biến dị,
Đồng hóa >< Dị hóa
+ Trong con người :
Nh.thứcđúng >< Nh.thức sai.
+ Trong xã hội :
CN tập thể >< CN cá nhân.
+ Trong xã hội TBCN :
Giai cấp TS >< Giai cấp VS
- Sự thống nhất giữa các mặt đối lập là sự liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau giữa các mặt đối lập.
=> Các ví dụ:
+ Cực dương, cực âm tạo nên thanh nam châm.
+ Đồng hóa, dị hóa tạo nên sinh vật sống.
- Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là sự tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau. giữa các mặt đối lập.
=> Các ví dụ:
+ Chân lý, sai lầm trong nhận thức con người.
+ Giai cấp thống trị, giai cấp bị trị trong xã hội có giai cấp đối kháng (CHNL, PK, TBCN).


-Trong tự nhiên, các giống loài sinh vật phát triển do đâu ? => Do sự đấu tranh giữa biến dị và di truyền.
- Trong xã hội ta có những người lương thiện, cần cù lao động, tạo ra của cải vật chất cho xã hội và bọn làm ăn phi pháp, sản xuất hàng giả, trốn thuế. làm thế nào để xã hội phát triển ? => Đấu tranh của của các lực lượng chuyên trách và quần chúng tiêu diệt bọn làm ăn phi pháp, bảo vệ người lương thiện.
-Tư duy con người ngày càng phát triển, do đâu ? => Sự đấu tranh giữa nhận thức đúng và sai.

- Cần phải tiến hành phê bình và tự phê bình, tránh thái độ xuê xoa, không dám đấu tranh chống cái lạc hậu, tiêu cực.

-Cần biết phân tích cái đúng, cái sai, cái tiến bộ, cái lạc hậu, đấu tranh loại trừ cái sai trái, cái lạc hậu, tiêu cực

1. Thế nào là mâu thuẫn?
a. Các mặt đối lập của mâu thuẫn :


Đó là những mặt chứa đựng các đặc điểm, tính chất, khuynh hướng vận động. trái ngược nhau.

b. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập:
Đó là sự liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau giữa các mặt đối lập.
c. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập:
Đó là sự tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau. giữa các mặt đối lập.


=> Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

2. Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng :


a. Giải quyết mâu thuẫn:
Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.
b. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh:
Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, không phải bằng con đường điều hoà.


4. Củng cố:
( Thế nào là mâu thuẫn ? Nêu vài ví dụ.
( Tại sao nói mâu thuẫn là nguồn gốc, là động lực thúc đẩy xã hội phát triển? Nêu vài ví dụ.
( Khi bàn về sự phát triển, V.I. Lê-nin viết: " Sự phát triển là một cuộc đấu tranh giữa các mặt
đối lập". Theo em, Lênin muốn bàn về:
a. Hình thức của sự phát triển.
b. Nội dung của sự phát triển.
c. Điều kiện của sự phát triển.
d. Nguồn gốc của sự phát triển.
5. Dặn dò:

 
Gửi ý kiến