Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra 1 tiết gdcd

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Phương Thảo
Ngày gửi: 16h:18' 29-10-2009
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
Đề KIểM TRA 1 TIếT .(theo ppct tiết 9)
MÔN : GIáO DụC CÔNG DÂN: LớP 7 ( thời gian 45 phút )
Họ Và TÊN:…………………………………………...LớP:…………
ĐIểM:

NHậN XéT CủA GIáO VIÊN:


 Đề Số: 01
Câu 1: ( 2 điểm) Em hãy cho biết thế nào là yêu thơng con ngời?
Câu 2: ( 2 điểm) Em hãy nêu 4 biểu hiện của sự thiếu tự trọng.
Câu 3: ( 3 điểm) Lan và Hoàng là đôi bạn rất thân. Hai bạn ngồi cùng bàn nên cứ đến giờ kiểm tra là Lan lại chép bài của Hoàng. Hoàng nể bạn nên không nói gì. Em có tán thành việc làm của Lan và Hoàng không ? Vì sao?
Câu 4: ( 3 điểm) Em sẽ xữ sự nh thế nào trong những tình huống sau?
Hoa là bạn học cùng tổ, lại ở gần nhà Hạnh, Hoa bị ốm phải nghĩ học nhiều ngày .
Giờ kiểm tra, có một bài khó và bạn ngồi cạnh em đã đề nghị với em “ cùng góp sức ” để làm .
Có bạn ở cùng lớp em ở cạnh nhà nhng bạn học yếu toán, mỗi khi có bài tập khó, bạn lại mợn vỡ em chép đề khỏi bị điểm xấu.
BàI LàM:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề KIểM TRA 1 TIếT. ( theo ppct TIếT 9)
MÔN : GIáO DụC CÔNG DÂN LớP 7 ( thời gian 45 phút )
Họ Và TÊN:……………………………………….. LớP
ĐIểM:

NHậN XéT CủA GIáO VIÊN:


 Đề Số: 02
Câu 1: ( 2 điểm) Em hãy cho biết thế nào là trung thực?
Câu 2: ( 2 điểm) Để trở thành ngời có đạo đức vì sao chúng ta phải tuân theo kỷ luật?
Câu 3: ( 3 điểm) Hoàn cảnh gia đình bạn Hiền rất khó khăn, Hiền thờng xuyên phải đi làm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ vào ngày chủ nhật. Vì vậy, thỉnh thoảng. Hiền báo cáo vắng mặt trong những buổi hoạt động do lớp tổ chức vào chủ nhật . Có bạn ở lớp cho rằng Hiền là học sinh thiếu ý thức kỹ luật.
Em có đồng tình với ý kiến trên không ? Vì sao?
Nếu em học cùng lớp với bạn Hiền, em sẽ làm gì để bạn Hiền đợc tham gia sinh hoạt với tập thể lớp trong ngày chủ nhật?
Câu 4:( 3 điểm) Em sẽ xữ sự nh thế nào trong những tình huống sau?
a) Trong lớp em có một bạn nhà rất nghèo, không có đủ điều kiện học tập?
Một bạn ở tổ em bị ốm, phải nghĩ học ?
Có 2 bạn ở lớp em cải nhau và giận nhau ?
BàI Làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


 
Gửi ý kiến