Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra Đại số 10 (nâng cao)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Tự Soạn
Người gửi: Đặng Ngọc Liên
Ngày gửi: 22h:29' 24-04-2008
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 363
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Ngọc Hồi ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Tổ : Toán Môn: Đại số 10 (nâng cao).Đề 2
Trắc nghiệm(4đ)Xét các câu sau:
(I). Mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số.
(II). Số trung vị cho biết vị trí của các số liệu đối với trung tâm của mẫu số liệu.
(III). Nếu phương sai và độ lệch chuẩn nhỏ thì các số liệu quy tụ gần số trung vị.
(IV). Nếu phương sai và độ lệch chuẩn lớn thì các số liệu phân tán quá nhiều đối với số trung bình cộng.
Nhận xét câu nào sai?
A. Chỉ I; B. I và III; C. II và III; D. I và IV.
BMiền nghiệm của hệ bất phương trình : 
Là miền chứa điểm nào trong các điểm sau?
A. M(1; -3) ; B. N(-4; 3); C. P(-1; 5) ; D. (-2; -3).
AKết qủa kiểm tra môn Toán cuối học kì I, của 100 học sinh khối 10, được thống kê bỡi bảng sau:
Điểm x
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Tần số n
1
1
3
5
8
13
19
24
14
10
2
N = 100

Phương sai và độ lệch chuẩn lần lượt là:
A. 2,828 và 1,628 ; B. 2,830 và 1,682 ; C. 3,958 và 1,989; D. 3,980 và 1,990.
CGiải phương trình sau: ?
A. x = 2 ; B. x = - 3 ; C. x = - 2 ; D. x = - 3 hoặc x = 2.
DGiải bất phương trình: .
A. ; B. hoặc; C. ; D.  hoặc.
DGiải bất phương trình: .
A. x < - 4; B. x < -1 hoặc x > 4; C. x < - 4 hoặc x > 4; D. x < - 4 hoặc x > 1.
CĐịnh m để phương trình: x2 – 2(m + 1)x + m2 – 2m = 0 có hai nghiệm trái dấu.
A. 0 < m < 2; B. m < 0; C. m > 2; D. m  R.
CCho mẫu số liệu: 1 3 0 5 2 7 2 8. Xét câu nào sau đây đúng?
A. Số trung vị là 3; B. Tần số của 0 là 0;
C. Mốt của mẫu số liệu là 0; D. Số trung bình cộng là 3,5.
A

Tự luận(6đ)
Câu 1: Giải bất phương trình: .
Câu 2: Giải bất phương trình: .
Câu 3: Hãy xác định những giá trị của m để bất phương trình sau có nghiệm:
x2 + 2(m + 2)x - (m + 2)  0.
……………….Hết…………………..
 
Gửi ý kiến