Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Sâm
Ngày gửi: 00h:18' 07-11-2009
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 1082
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Thứ………ngày………….tháng…………năm 2009
Họ Tên:……………………………… ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp: 7.................STT:………….. MÔN: TIN HỌC – 7
Thời gian: 45 phút

Điểm
Lời phê của giáo viên
A. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) (khoanh tròn đáp án đúng).
1) Để khởi động bảng tính Excel, ta thực hiện: (0.5đ)
A) Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình Desktop.
B) Nháy nút Start ( Program ( Microsoft Excel
C) Các câu trên đều đúng
2) Trong bảng tính Excel, để lưu tập tin bảng tính ta thực hiện: (0.5đ)
A. File ( Save B. File ( New C. File ( Print D. File ( Open
3) Trong bảng tính Excel, để mở tập tin bảng tính ta thực hiện: (0.5đ)
A. CTRL + P B. SHIFT + O C. CTRL + O D. CTRL + N
4) Nếu khối A1:A5 lần lượt chứa các số 2, 3, 4, 5 và 2 thì: = AVERAGE (A1:A5,3) cho kết quả là: (0.5đ)
A. 11 B. 4 C. 10 D. 12
5) Hàm nào sau đây là đúng? (0.5đ)
A. Sum(10+5+7) B. Tất cả đều đúng C. Sum(10, 5, 7) D. =Sum(10, 5, 7)
6) Trên bảng tính, muốn di chuyển để thay đổi ô được kích hoạt em phải: (0.5đ)
A. Dùng các phím mũi tên để di chuyển B. Sử dụng chuột để nháy vào ô cần kích hoạt
C. Dùng phím Backspace để di chuyển D. Câu a và b đúng.
7) Trong bảng tính Excel, giả sử trong ô A2 chứa số 5, ô B8 chứa số 10. Khi đó: =SUM(A2, B8, 15) cho kết quả là: (0.5đ)
A. 137 B. 27 C. 5 D. 30
8) Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các ký hiệu #####, điều đó có ý nghĩa gì? (0.5đ)
A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
B. Hàng chứa ô đó có độ rộng quá thấp nên không hiển thị hết chữ số.
C. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số.
D. Câu b và c đúng
9) Cửa sổ bảng tính có mấy thành phần? (0.5đ)
A. Cột B. Ô được kích hoạt C. Hàng D. Tất cả đều đúng
10) Công thức nào sau đây là đúng ? (0.5đ)
A. sum(A3:C3). B. =sum(A3,B3,C3).
C. =sum(A3.B3.C3). D. =sum(A3+B3+C3).
11) Ở chế độ mặc đinh Excel cách nhập hàm nào sau đây sai: (0.5đ)
A. = MAX(A1,A2,A3) C. = MAX(A1:A2,A3)
B. = MAX(A1:A3) D. = MAX (A1:A3)
12) Hàm AVERAGE dùng để tính: (0.5đ)
A. Tính tổng C. Tính giá trị lớn nhất
B. Tính trung bình cộng D. Tính giá trị nhỏ nhất

II. Phần tự luận: (4 điểm)
1) Em hãy điền vào những ô trống sau đây:
Hàm là công thức được định nghĩa từ trước, hàm tính tổng có tên là………………….Hàm Average dùng để tính…………………………………………., hàm xác định giá trị lớn nhất là…………………Hàm…………được dùng để xác định giá trị nhỏ nhất.

3) Trình bày các bước để sử dụng hàm?

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN : TIN HỌC – 7
------
A. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp Án
C
A
C
B
D
D
D
No_avatar

 

No_avatar
Cườicam on nheNháy mắt
No_avatarf

CườiCườiCườiThanhs

 

No_avatar

thank you

 

 
Gửi ý kiến