Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tài liệu ôn tập HK1 môn English 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Bình Châu
Người gửi: Võ Hồng Sơn
Ngày gửi: 16h:52' 19-12-2016
Dung lượng: 12.3 KB
Số lượt tải: 569
Số lượt thích: 1 người (Hoa Mơ)
TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2007-2008
MÔN TIẾNG ANH - LỚP 9

A. VOCABULARY:
* Unit 1 → Unit 5 (page 101-105)
* Read "Listen and read:, "read" again. (Unit 1 → Unit 5)
B. GRAMMAR:
I. TENCES:
1. The past simple (thì quá khứ đơn):
a) to be:
- S + was / were
- S + was / were + not
- ... was / were + S ... ?
+ ed (hợp quy tắc)
b) - S + V
cột 2 (bất quy tắc)
- S + didn`t + V-infi
- Did + S + V-infi ... ?
2. The present perfect tense (thì hiện tại hoàn thành):
+ ed (hợp quy tắc)
- S + have / has + V (p.p)
Cột 3 (bất quy tắc)
- S + have / has + not + V(p.p)
- have / has + S + V (p.p) ... ?
3. The present progressive tense:
S + to be (am / is / are) + V-ing
4. The past propressive tense:
S + was / were + V-ing
5. The simple future:
S + will / shall + V-infi
6. Modal verbs:
S + modal verbs + V-infi ...
Note:
(modal verbs: can; could ; will; would; may; might; be going to; must; have to)
II. WISH (ao ước):* to be ( were (tất cả các ngôi)
* can ( could
Ex: - They don`t stay in Hue.
( They wish they stayed in Hue.
- I am not taller.
( I wish I were taller.
III. PASSIVE VOICE (bị động):
1. The present simple:


Ex: - People grow rice in tropical countries.
( Rice is grown in tropical countries.
2. The past simple:Ex: - They built this school 3 years ago.
( This school was built 3 years ago.
3. The present perfect:Ex: - Lan has cooked the food.
( The food has been cooked by Lan.
4. The simple future:Ex: - They will produce five milion bottles of champagne next year.
( Five milion bottles of champagne will be produced next year.
5. Modal verbs:
(can; could ; will ` would ; should ; may; might; be going to; have to ; must ...)Ex: - We can solve the problem easily.
( The problem can be solved easily.
* Notes: by people; by them; by us; by everyone ... bỏ trong câu bị động.
IV. REPORTED SPEECH:
1. Reported statements:Ex: - Aunt Xuan said "I`m happy to see you."
( Aunt Xuan said (that) she was happy to see you.
2. Reported questions:
a) Yes - No questions:Ex: - "Where do you live?" She asked me.
( She asked me where I lived.
* Notes:
Direct speech
Reported speech

 now
today
tonight
tomorrow
yesterday
last night
two days ago
here
this
these
 then
that day
that night
the next / following day
the day before
the night before
two days before
there
that
those


Ex: - "I`ll go to Hue tomorrow." Miss Chi said.
( Miss Chi said she would go to Hue the following day.
- "I`m having a wonderful time here." Mai said.
( Mai said she was having a wonderful time there.
V. CONDITIONAL SENTENCES:
if - clause
main clause


simple present
will
can + V-infi
must


Ex: - If you get up late, you will be late for work.
- If she wants to be a good student, she must study hard.
VI. TAG - QUESTIONS
No_avatar

khung, the mas cung goi la tai lieu

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓