Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra GDCD lớp 10 HK II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Minh Hoàn
Ngày gửi: 18h:23' 12-05-2008
Dung lượng: 166.0 KB
Số lượt tải: 400
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Phả lại
Họ tên:
Lớp:
Kiểm tra 15 phút
Môn GD CD khối 10
Điểm

Lời cô giáo phê

I,Phần trắc nghiệm
,Câu1:
Triết học Mác -Lênin có từ :
a,Những năm 60 của thế kỷ XI X
b,Những năm 40 của thế kỷ XI X
c,Những năm cuối của thế kỷ XI X
d,Những năm đầu của thế kỷ XI X
Câu2:
Đánh dấu (x)vào các câu saucho phù hợp với quan điểm chủ nghĩa duy vật ,chủ nghĩa duy tâm:
Nội dung
Duy vật
Duy tâm

1,ý thức là cái có trước sản sinh ra tự nhiên
2,ý thức quyết định vật chất,ý thức có trước
vật chất có sau.
3,Con người không thể nhận thức được thế giới.
4,Vật chất có trước ,ý thúc có sau,vật chất quyết định ý thức.
5,Con người có thể nhận thúc được thế giớiCâu3:Bản chất của mỗi trường phái triết học là trả lời câu hỏi về:
a,Bản chất .
b,ý thức .
c,Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
d,Các câu trên đều sai.
Câu 4:Những câu tục ngữ nào sau đây đề cập đến triết học:
a,Có thực mới vực được đạo
b,Có bột mới gột nên hồ
c,Nén bạc đâm toạc tờ giấy
d,Câu a và b
II,Tự luận:
Câu1:Phân tích yếu tố phiến diện, siêu hình trong truyện ngụ ngôn"Thầy bói xem voi".
Bài làm
.......................................................................................................................................................


Trường THPT Phả lại
Họ và tên:
Lớp:
Kiểm tra 15 phút :Môn GDCD khối 10
Điểm
Lời cô giáo phê
I,Phần trắc nghiệm:
Câu1:Thế giới vật chất do đâu mà có:
a,ý thức tạo ra
b,Do thần linh thượng đế tạo ra
c,Là cái tự có ,là nguyên nhân sự tồn tại,phát triển của chính nó
d, Một nguyên nhân kháct.........................................................................................................................................................t


Trường THPT Phả lại
Họ tên:………………
Lớp:……….
Kiểm tra học kỳ môn GD CD khối 12
(Thời gian làm bài 45`)

Điểm

Lời cô giáo phê

Đề bài
Câu 1:
Thế nào là quyền dân sự?Công dân có các quyền dân sự nào?Em có được quyền giao kết hợp
đồng dân sự không?Được giao kết loại hợp đồng nào?Tại sao?
Câu 2:Bài tập
Dịp nghỉ hè Tâm và 2 bạn (17 tuổi) đến cơ quan B xin trông xe.Giám đốc cơ quan không đồng ý với lý do cả 3em chưa đủ tuổi để giao kết hợp đồng với cơ quan .
Hỏi:
1,Pháp luật qui định tuổi và điều kiện giao kết hợp đồng dân sự biểu hiện như thế nào?
2,Tâm và các bạn có được quyền giao kết hợpđồng trông gĩư xe không ?Tại sao?
Bài làm
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trường THPT Phả lại
Họ tên:………….
Lớp:……………….
Kiểm tra học kỳ I môn GD CD khối 10
Thời gian làm bài 45`
Điểm

Lời cô giáo phê

Đề bài I
Phần trắc nghiệm:
Câu 1:Quan niệm nào sau đây em cho là đúng?
a,ý thức là do lực lượng thần bí sinh ra.
b,ý thức là cái có trước, quyết định vật chất.
c,ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan vào đầu óc con người dựa trên cơ sở lao động và
ngôn ngữ.
Câu2:Quan niệm nào sau đây là đúng khi nói về thực tiễn?
a, Thực tiễn là toàn bộ hoạt động tinh thần.
b,Thực tiễn là toàn bộ những hoạt độngvật chất có mục đích,mang tính lịch sử -xã hội của con người.
Câu3:Lựa chọn và nối các nội dung cột A sao cho phù hợp với nội dung cột B?
A
B

a,Con người đã đúc rút được kinh nghiệm trong sản xuất
b,Tri thức thiên văn.
c,Tri thức toán học .
d,Kinh nghiệm sống.
1,Sự đo đạc ruộng đất.

2,Quan hệ giữa con người trong cuộc sống .
3, Quan sát thời tiết.
4,Gieo trồng ,chăn nuôi

Câu4:Những việc làm nào sau đây vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và nhận thức?
a,Thực nghiệm, sử dụng đồ dùng học tập.
b,Tham gia lao động sản xuất tại địa phương.
c,Làm kế hoạch nhỏ.
d,Tham quan bảo tàng lịch sử.
e,Hoạt động từ thiện .
g,Giúp đỡ gia đình thương binh liệt sỹ.
h,Tham quan du lịch .
i,Tất cả các việc trên.
Câu5:Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
a,Không có thực tiễn thì không có nhận thức thế giới.
b,Không có thực tiễn không kiểm tra được kết quả nhận thức.
cCả hai ý kiến trên.
Câu6:Những hoạt động nào sau đây là hoạt động vật chất?
a,Những hoạt động sản xuất vật chất.
b,Những hoạt động cải tạo xã hội.
c,Những hoạt động thực nghiệm khoa học.
d,Những hoạt động của đời sống xã hội.
e,Những hoạt động làm ra công cụ sản xuất.
i,Tất cả các hoạt động trên.
Phần tự luận.
Câu1:Chứng minh rằng thực tiễn mang tính lịch sử và xã hội.
Câu2:Giải thích câu nói của Bác Hồ "Lí luận mà không liên hệ với thực tế là lí luận suông"
.Bài làm
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
No_avatar
Khóc sao ko có lời giải thì? học sinh chỉ biết câu hỏi thôi ư? bùn ghê
No_avatar

choi em hoi:triet hoc co tu khi nao?

 

No_avatar

Nụ hônheje

 

 
Gửi ý kiến