Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE THI LY 6 HKI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Hoài
Ngày gửi: 22h:40' 17-11-2009
Dung lượng: 93.0 KB
Số lượt tải: 622
Số lượt thích: 0 người
Phòng Giáo dục Bình Chánh ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2009 – 2010
Trường THCS Tân Túc MÔN VẬT LÍ 6
Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề)

1/. lực là gì ? Trọng lực có phương và chiều thế nào ? ( 1,5 đ)
2/. Đơn vị khối lượng là gì? Đo khối lượng bằng dụng cụ gì? Một cân sử dụng bộ quả cân gồm : 1 quả 2kg , 1 quả 1kg , 2 quả 500g , 2 quả 200g và 1 quả 100g . Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của cân . (2 đ)
3/. Lực kế dùng để làm gì ? Cách sử dụng lực kế ? (2đ)
4/. Khi có lực tác dụng lên một vật có thể gây ra những kết quả gì ? Nêu ví dụ . ( 1,5đ)
5/. Khối lượng riêng : Định nghĩa , công thức , đơn vị ? ( 1,5đ)
6/. Nêu hệ thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật
Aùp dụng : Một vật có khối lượng là 1,5 tấn thì trọng lượng của nó là bao nhiêu ? ( 1,5đ)


TRƯỜNG THCS HƯNG LONG KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN :VẬT LÝ 6
Thời gian : 45 phút

Câu 1. ( 1,5 điểm ) a) Giới hạn đo của một thước là gì ?
b) Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường hợp pháp nước ta là gì ?
Câu 2. ( 1,5 điểm ) Khối lượng riêng của một chất là gì ? Công thức – Đơn vị ?
Câu 3. ( 1,0 điểm) Trên một hộp sữa có ghi 600g , số đó cho ta biết gì ?
Câu 4. ( 2.0 điểm ) Đổi đơn vị :
71 cm = ……………… m c) 85 dm3 = ……………… m3
0,08 km = ……………… m d) 500 g = ……………… kg
Câu 5. ( 1,0 điểm ) Thả chìm hoàn toàn một hòn sỏi vào bình chia độ ghi tới cm3 có chứa sẵn 40 cm3 nước, thì thấy nước trong bình chia độ dâng lên đến mực 90 cm3. Hãy cho biết thể tích hòn sỏi này ?
Câu 6. ( 3,0 điểm ) Treo một quả cầu vào một sợi dây:
Nếu dùng kéo cắt đứt sợi dây thì có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích ?
Biết quả cầu có thể tích là 0,05 m3 và khối lượng là 6,5 kg.
- Tính trọng lượng của quả cầu ?
- Tính trọng lượng riêng của quả cầu ?

Trường THCS Vĩnh Lộc B Đề thi kiểm tra HKI
Môn Vật lí lớp 6
Năm học 2009 -2010
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1: ( 2 điểm )
Khối lượng một vật cho biết gì? Nêu đơn vị và dụng cụ đo khối lượng ?
Câu 2: ( 2,5 điểm )
Trọng lực là gì? Nêu đơn vị và dụng cụ đo lực?
Một vật có khối lượng là 500g thì có trọng lượng là bao nhiêu?
Một vật có trọng lượng là 15N thì có khối lượng là bao nhiêu?
Câu 3: ( 2 điểm )
Nêu kết quả tác dụng lực? Nêu 2 ví dụ về tác dụng lực và chỉ ra kết quả tác dụng của lực đó?
Câu 4: ( 1,5 điểm )
Lực đàn hồi sinh ra khi nào?
Trong các vật sau đây vật nào có tính chất đàn hồi : ruột xe đạp, thước nhựa dẻo, sợi dây kẽm,
Câu 5 : ( 2 điểm )
Một vật có khối lượng là 5,4kg, thể tích là 0,002m3.
Tính khối lượng riêng của chất làm nên vật. theo đơn vị kg/m3 và g/ cm3.
TRƯỜNG THCS GÒ XOÀI
KIỂM TRA HKI
MÔN: VẬT LÍ 6
NGÀY :…… /……../09

Họ và tên :
Lớp :
Điểm


Đề
LÝ THUYẾT:
Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là gì? Đo độ dài bằng dụng cụ nào?
Lực là gì? Khi có lực tác dụng vào vật, kết quả tác dụng của lực là gì?
Lực đàn hồi xuất hiện khi nào? Một đầu của lò xo được treo vào giá đỡ, đầu còn lại treo một quả nặng, hỏi lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên những vật nào?
Lực kế là gì? Viết hệ thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng, nêu tên các đại lượng và đơn vị đo các đại lượng trong hệ thức đó.
Kể tên các loại máy cơ đơn giản mà em biết?
TỰ LUẬN:
Đổi đơn vị các giá trị sau:
0,05m3 = ………………………… dm3
0,05 kg = ………………………… g
Trên hai đĩa
 
Gửi ý kiến