Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi tiếng anh lớp 3 học kỳ I (tham khảo)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Thúy Hà
Ngày gửi: 17h:14' 23-11-2009
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 6545
Số lượt thích: 0 người
Phòng Giáo dục Huyện Núi Thành
Trường Tiểu Học Nguyễn Trường Tộ
 Bài kiểm tra cuối học kỳ I
Năm học: 2009 – 2010
Môn tiếng anh lớp 3Họ và tên :………………… Thời gian làm bài: 40 phút
Lớp:…………..

Điểm
Nhận xét


Bài 1: Khoanh tròn vào các chữ cái A, B hoặc C đứng trước các từ mà em cho là khác loại với các từ còn lại (1,0 điểm)
1. A. friend B. classroom C. library
2. A. hello B. how C. what
3. A. I B. you C. are
4. A. she B. he C. my

Bài 2: Nối các câu ở cột A phù hợp với các câu ở cột B (1,5 điểm)

A
B
Trả lời

1. What’s your name ?
a. Hello
1,……….

2. Hi
b. Bye. See you later.
2,……….

3. Goodbye.
c. My name’s Peter.
3,……….

4. He is….
d. my friend.
4,………..

5. This is …..
e. my school
5,………..

6. It’s …..
f. big
6,………..Bài 3: Sắp xếp lại các từ, dấu chấm, dấu phẩy để thành câu hoàn chỉnh (2,5 điểm)
classroom / is / my / this.
………………………………………..
is / Who / she ?
………………………………………..
my / he / is / friend .
………………………………………..
up / please / stand.
………………………………………..
hello / name / is / my / Hoa
………………………………………..
Bài 4: Mỗi câu có 1 lỗi sai, tìm và sửa lại (2,0 điểm)

Từ sai Sữa lại
This is LiLi. He is my friend. …………. …………..
What is you name ? …………. …………..
fine, thank …………. …………..
What is he ? He is Nam. …………. …………..

Bài 5: Sắp xếp lại các từ đã cho (1,5 điểm)
1. OOLHSC → ………………..
2. AMEN → ………………..
3. ISHT → ………………..
4. DNRIEF → ………………..
5. ANHSTK → ………………..
6. EEASLP → ………………..

Bài 6: Dịch sang tiếng việt các câu sau (1,5 điểm)
1. Hello. My name’s Yên.
……………………………………………………………
2. This is my school. It’s big.
…………………………………………………………….
3. Thu is my friend.
…………………………………………………………….

-----THE END------
GOOD LUCK TO YOUAvatar

co oi co viet bai kiem tra nay ngan qua.Em mong co se chinh lai va viet dai hon

No_avatarf
chung em muon thi ki 1 lop 3
No_avatar

khong in ra duoc bai mang ve , thi khong co tac dung

qua chan, chng nhe ngoi danh may lai bai a

No_avatarf

co viet bai kiem tra ngan qua

 
Gửi ý kiến