Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi HS giỏi môn lịch sử 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Chung
Ngày gửi: 11h:43' 29-11-2009
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 440
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD KRÔNG NÔ
TRƯỜNG THCS NÂM N’ĐIR


ĐÁP ÁN MÔN THI LỊCH SỬ
KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM 2008-2009
THỜI GIAN: 150 PHÚT

Câu 1 (3điểm).
Hãy nêu những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX. Việt Nam có thể học tập được kinh nghiệm gì từ Nhật Bản?
- Những dẫn chứng về sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản:
+ Về tổng sản phẩm quốc dân: Năm 1950 đạt 20 tỷ USD, bằng 1/17 của Mĩ; năm 1968 đạt 183 tỷ USD, đứng thứ hai trên thế giới sau Mĩ. 0,5 điểm
+ Năm 1990 thu nhập bình quân theo đầu người đạt 23796 tỷ USD, vượt Mĩ đứng thứ hai trên thế giới sau Thuỵ Sỹ 29850 USD. 0,5 điểm
+ Về công nghiệp: Từ năm 1950 đến năm 1960, tốc độ tăng trưởng là 15%, từ năm 1961 đến năm 1970, tốc độ tăng trưởng là 13,5%/năm. 0,5 điểm
+ Về nông nghiệm: Nhật Bản tự cung cấp hơn 80% nhu cầu lương thực trong cả nước,2/3 nhu cầu thịt sữa. 0,25 điểm
- Việt Nam có thể học tập được kinh nghiệm:
+ Vai trò của nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển của đất nước, nắm bắt đúng thời cơ và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng.
0,5 điểm
+ Yếu tố con người là nhân tố quyết định cho sự phát triển của đất nước, vì vậy cần đào tạo những con người có tinh thần kỷ luật, ý chí vươn lên, cần cù trong lao động.
0,5 điểm
+ Hệ thống tổ chức quản lí hiệu quả của các xí nghiệp công ty. 0,25 điểm

Câu 2/ (2điểm)
Hiện nay, sự hình thành trật tự thế giới mới phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Đúng mổi ý được 0,5 điểm
Sự hình thành trật tự thế giới mới còn phụ thục vào nhiều yếu tố:
- Sự lớn mạnh của các lực lượng cách mạng thế giới. 0,25 điểm
- Sự phát triển của cách mạng khoa học-kỹ thuật 0,25 điểm
- Thực lực mọi mặt của Mĩ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, trong cuộc chạy đua về sức mạnh quốc gia tổng hợp. 0,5 điểm
- Tuy nhiên, quan hệ quốc tế ngày nay là hoà bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế. Đây cũng vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc. 0,5 điểm
Câu 3/(4điểm)
Chứng minh chính quyền Xô- viết Nghệ Tĩnh là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng? Ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930-1931?
* Chính quyền Xô- viết Nghệ- Tĩnh là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng. (2 điểm)
- Tổ chức chính quyền: Khi chính quyền địch tan rã ở nhiều địa phương các ban chấp hành nông hội xã đã đứng ra quản lí đời sống. Đây là hình thức của chính quyền Xô-viết. (0,5 điểm)
- Chính sách:
+ Về chính trị: Ban bố thực hiện các quyền tự do, dân chủ, thành lập các đoàn thể quần chúng Nông hội, Công hội, Hội phụ nữ giải phóng.
(0,5 điểm)
+ Về Kinh tế: Chia lại ruộng đất cho nông dân, bãi bỏ các thứ thuế vô lí, thực hiện giảm tô, xoá nợ.
(0,5 điểm)
+ Về văn hoá xã hội: Tổ chức đời sống mới, mở các lớp dạy chữ Quốc ngữ, xoá bỏ tệ nạn xã hội.
(0,5 điểm)
* Ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931: (2 điểm)
- Đây là sự kiện trọng đại của lịch sử nước ta.
+ Lần đầu tiên liên minh công nông được thiết lập để chống đế quốc, phong kiến và đã giáng một đồn mạnh vào đế quốc, phong kiến. (1 điểm)
+ Chứng tỏ sức mạnh của công nhân và nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, có khả năng đánh đổ chính quyền của thực dân phong kiến, xây dựng xã hội mới. (0,5 điểm)
Đây là cuộc diễn tập đầu tiên của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng để chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám. (0,5 điểm)
Câu4/ /(4điểm)
Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng với Luận cương chính tri năm 1930?
* Giống nhau:
 
Gửi ý kiến