Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra Toán 9 cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Phong
Ngày gửi: 21h:05' 07-06-2008
Dung lượng: 183.0 KB
Số lượt tải: 1333
Số lượt thích: 0 người
Trường thcs an phụ
Tổ KHTN
Đề kiểm tra môn đại số 9
Tiết: 10 - Tuần: 5
Thời gian: 15 phút
Đề số 1
A. Mục tiêu
- Kiểm tra kiến thức về căn bậc 2. Các qui tắc nhân, chia căn bậc 2, hằng đẳng thức .
- Rèn kĩ năng tính căn bậc 2; tìm điều kiện tồn tại của căn bậc 2.
- Tính cẩn thận, chính xác.
B. Nội dung
Câu 1 ( 4 điểm): Hãy viết lại câu trả lời đúng trong các câu sau:
a: Khai phương tích 15.30.50 ta được kết quả là:
A.. 1500; B. 150; C. 15; D. 30.
b. Tính ta được kết quả là:
A. 2-; B. -2 -; C. 2 + ; D. - 2.

Câu 2 ( 6 điểm): Tính
a. 
b. 3. ( a < 0).
c. 
Đáp án chấm đề 1
Câu 1 ( 4 điểm): Mỗi ý chọn đúng 2đ
a. B. 150. 2đ
b. D. - 2 2đ

Câu 2 ( 6 điểm):
a. = 1đ
= - 1 1đ
b. 3 . = 3. = 3.5. 1,5đ
= -15a ( a <0). 0,5đ
c. = . . 0,5đ
= 1,1.8. . = 8,8. 1,5đ


Trường thcs an phụ
Tổ KHTN
Đề kiểm tra môn đại số 9
Tiết: 10 - Tuần: 5
Thời gian: 15 phút
Đề số 3 (clc)
A. Mục tiêu
- Kiểm tra kiến thức về căn bậc 2. Qui tắc khai phương 1 tích, 1 thương điều kiện tồn tại 1 căn thức bậc 2.
- Rèn kĩ năng tính căn bậc 2; tìm điều kiện tồn tại của căn bậc 2.
- Tính cẩn thận, chính xác.
B. Nội dung
Câu 1 ( 4 điểm): Hãy viết lại các câu trả lời đúng trong các câu sau:
a. = khi và chỉ khi.
A. x = 1; B. x -1; C. x - 1; D. 1.
b. Giá trị của biểu thức ( 2 - ) . ( 2+ ) bằng:
A. 4 - ; B. - 5; C. 1; D. -1.

Câu 2 ( 6 điểm): Rút gọn các biểu thức sau:
a. + 
b. . ( a 
c. .
Đáp án chấm đề 3

Câu 1 ( 4 điểm): Mỗi ý đúng ( 2 điểm):
a. D. x 2 đ
b. C.1 2đ

Câu 2 ( 6 điểm):
a. + = 1đ
= 0,5đ
= 0,5đ
b. . = = = 1,5đ
= ( a 0,5đ

c. 1đ
= 20 + 2. 0,5đ
= 22 0,5đ

Trường thcs an phụ
Tổ KHTN
Đề kiểm tra môn đại số 9
Tiết: 10 - Tuần: 5
Thời gian: 15 phút
Đề số 2
A. Mục tiêu
- Kiểm tra kiến thức về căn bậc 2. Qui tắc khai phương 1 tích, 1 thương điều kiện tồn tại 1 căn thức bậc 2.
- Rèn kĩ năng tính căn bậc 2; tìm điều kiện tồn tại của căn bậc 2.
- Tính cẩn thận, chính xác.
B. Nội dung
Câu 1 ( 4điểm): Hãy viết lại câu trả lời đúng trong các câu sau:
a. có nghĩa khi và chỉ khi
A. x = ; B. x ; C. x ; D. x 
a. Các căn bậc 2 của 9 là:
A. 3; B. - 3; C. 3; D. 9.

Câu 2 ( 6 điểm): Tính
a. 
b. 
c. 

Đáp án chấm đề 2

Câu 1 ( 4điểm): Mỗi ý đúng 2 điểm.
a. B. x 2đ
b. C. 2đ

Câu 2 ( 6 điểm):
a. = 2đ


b. = 2đ

c. 1đ
= 1đTrờng THCS AN phụ
Tổ khtn Đề kiểm tra môn đại số 9
Tiết 10 - Tuần 5
Thời gian 15 phút
Đề 4
Câu 1(4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng.
a, có nghĩa khi
A, ; B, ; C, ; D, 
b, Tính được kết quả là.
A, C, 
B, D, 1
Câu 2 (6 điểm)
Tính
a, =
b, 
c, =
d, (a>0)
Đáp án + biểu điểm
Câu 1 (4 điểm)
a, C (2 điểm)
b, B (2 điểm)
Câu 2 (6 điểm)
a, = = 5.3 =15 (1,5 điểm)
b, = ||= (1,5 điểm)
c, = 1,2 b2 |a| (1,5 điểm)
d, = (1,5 điểm)
No_avatar
Không nên dùng tiêu đề Đề kiểm tra Toán 9 cả năm
Avatar
khong co hinh hoc aLa&nbsp;hét
Avatar
Đề mà gọi là đề hả U?
No_avatar
treo đầu dê, bán thịt chó
Avatar
Đúng là treo đầu dê bán thịt chó, giáo viên gì lạ vậy. Nói không thật làm sao mà dạy HS
No_avatar

Đồng ý nhận xét bạn Dũng, nếu có nhiều bài như vậy thư viện sẽ trở thành đóng rác.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓