Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Sĩ Điền (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:14' 18-06-2008
  Dung lượng: 48.5 KB
  Số lượt tải: 524
  Số lượt thích: 0 người

  Trường THCS Minh Phước Kiểm tra 1 tiết – Năm Học 2007 - 2008
  Họ và Tên: Môn : Hình học 8
  Lớp : Thời gian : 45 phút ( không kể giao đề)

  Đề 1:

  A/ Trắc nghiệm: (3đ) Chọn ý đúng trong các câu sau:

  Câu 1: Cho = 4 , = 7 thì bằng:

  A: B. C. D. Một kết quả khác.

  Câu 2: G I H và U K R có = và G = U thì:

  A. GIK UKR B. GIH RUK C. GIH KRU D. HIG URK

  Câu 3: Cho biết = và AI = 20 cm . Độ dài đoạn thẳng MN bằng:

  A. 16 cm B. 17 cm C. 25 cm D. Một kết quả khác
  Câu 4: Hai tam giác vuông ABC và DEF ( A = E = 900 ) có C = D thì:

  A. CAB DEF B. CAB EDF C. ABC FDE D. CBA EDF

  Câu 5: AI là phân giác của tam giác ABC ( I BC ) thì:

  A. B. C. D.

  Câu 6: Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O ; 10 cm)
  Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau
  Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng
  Nếu một góc nhọn của tam giác vuông này bằng một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng.
  B/ Tự Luận: ( 7 đ)
  Câu 7: Cho tam giác ABC , vẽ MN AB ( M AC , N BC ) Biết AC = 20 cm ,
  AM = 16 cm , NB = 12 cm
  Tính NC.
  Chứng minh MN . CB = AB . CN
  Câu 8: Cho góc xAy , trên tia Ax lấy hai điểm E , C . Trên toa Ay lấy 2 điểm D và F sao cho AE = 3 cm , AC = 8 cm , AD = 4 cm , AF = 6 cm.
  a) Chứng minh ACD AEF .
  b) Gọi I là giao điểm của CD và EF . Chứng minh DIF EIC .
  c) Tình: sDIF
  sEIC

  ******

  Trường THCS Hành Phước Kiểm tra 1 tiết – Năm Học 2007 - 2008
  Họ và Tên: Môn : Hình học 8
  Lớp : Thời gian : 45 phút ( không kể giao đề)

  Đề 2 :

  I/Trắc nghiệm: (3đ) Chọn ý đúng trong các câu sau:

  Câu 1: Cho biết = và CD = 9 cm . Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

  A. 6 cm B. 12 cm C. 13 cm D. Một kết quả khác

  Câu 2: Cho = 7 = 9 thì tỉ số bằng:

  A. B. C. D. Cả 3 kết quả trên đều sai.

  Câu 3: DE là phân giác của DCF (E CF ) thì :

  A. B. C. D.

  Câu 4: GIH và UKR có và G = U thì:

  A. GIH URK B. GIH RUK C. IGH URK D. HIG URK
  Câu 5: Hai tam giác vuông ABC và DEF ( A = E = 900 ) có C = D thì:
  A: CAB DEF B: CAB EDF
  C: ABC FDE D: CBA EDF
  Câu 6: Chọn câu sai trong các câu sau:
  A: Tỉ số đồng dạng của 2 tam giác đều bằng 1.
  B: Tỉ số diện tích của 2 tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng. C: Tỉ số chu vi của 2 tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.
  II/ Tự Luận:( 7 đ)
  Câu 7: Cho tam giác ABC , vẽ KL AC ( K BC , L AB ) biết AB = 16 , BL = 12 ,
  BK = 15
  a)Tính KC.

  b) Chứng minh AB . KL = AC . BL
  Câu 8: Cho góc xOy , trên tia Ox lấy 2 điểm M , N . Trên tia Oy lấy 2 điểm P , Q sao cho
  OM = 3 cm , ON = 5 cm , OQ = 6 cm , OP = 10 cm.
  Chứng minh OMQ ONP.
  Gọi I là giao điểm của MP và NQ . Chứng minh IMQ IPN.
  Tính tỉ số diện tích : sIMQ
  sIPN


  ******


  No_avatar
  khong bit lam thi dung post len nhe
   
  Gửi ý kiến