Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De thi hoc sinh gioi lop - 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Ngọc Tuân (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:03' 14-12-2009
Dung lượng: 71.5 KB
Số lượt tải: 591
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT VĨNH YÊN KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 10-THPT
NĂM HỌC : 2009-2010
Môn : Sinh học
Thời gian làm bài : 120 phút ( không kể thời gian giao đề )

Câu 1. (1,5 điểm)
Tinh bột, xenlulozơ, photpholipit, prôtêin là các đại phân tử sinh học.
a, Chất nào trong các chất kể trên không phải là pôlime?
b, Chất nào không tìm thấy trong lục lạp?
c, Tinh bột và xenlulozơ đều là cacbohiđrat, vậy chúng khác nhau ở điểm nào?
Câu 2. ( 3 điểm )
Chiều dài một gen là 510nm. Gen này có tỉ lệ A / G = 2 / 3 .
a, Xác định số chu kì xoắn và số liên kết hiđrô của gen.
b, Nếu mạch 1 của gen có 200A và 500G thì số nuclêôtit từng loại trên mỗi mạch đơn là bao nhiêu?
Câu 3. ( 3 điểm )
a, Vì sao nói : Màng sinh chất có cấu trúc theo mô hình khảm - động?
Trong tế bào nhân thực những cấu trúc chủ yếu nào có màng đơn, màng kép, không màng ?
b, Ngâm tế bào hồng cầu người, tế bào biểu bì củ hành trong các dung dịch sau:
- Dung dịch ưu trương
- Dung dịch nhược trương
Dự đoán hiện tượng xảy ra, giải thích?
c, Trong cơ thể người tế bào nào có nhiều ti thể nhất ? vì sao?
Câu 4. ( 2,5 điểm )
a, Trình bày cấu trúc hoá học của ATP và giải thích : tại sao ATP được coi là đồng tiền năng lượng của tế bào?
b, Trong tế bào ATP cung cấp năng lượng chủ yếu cho quá trình nào?

- Hết -
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh : ………………………………………
SBD : ……………………..
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC
Năm học : 2009-2010

Câu 1 ( 1đ )

a
Chất không phải pôlime là phôtpholipit vì nó không được cấu tạo từ các mônôme (đơn phân )
0,5

b
Chất không tìm thấy trong lục lạp là xenlulozơ
0,5

c
- Xenlulozơ cấu trúc mạch thẳng, tinh bột cấu trúc mạch phân nhánh
- Khác nhau về kiểu liên kết glicôzit


0,5


Câu 2 (3đ)
a
510nm = 5100A0
- Số nuclêôtit của gen là 5100.2 : 3,4 = 3000
- Số chu kì xoắn 3000 : 20 = 150 ( hoặc 5100 : 34 = 150)
Theo bài ra A/G = 2/3 ta có 3A = 2G (1)
Mặt khác : 2A + 2G = 3000 (2)
Từ (1) và (2) ta được A = T = 600 nuclêôtit
G = X = 900 nuclêôtit
- Số liên kết hiđrô 2A + 3G = 3900 liên kết

0,25
0,50,5
0,5

b
Vì A = T = A1 + A2 = T1 + T2
G = X = G1 + G2 = X1 + X2
Theo nguyên tắc bổ sung giữa 2 mạch của gen ta được
Mạch 1 Mạch 2
A1 = T2 = 200 nuclêôtit
T1 = A2 = 400 nuclêôtit
G1 = X2 = 500 nuclêôtit
X1 = G2 = 400 nuclêôtit

0,25

1,0


Câu 3 ( 3đ )

a
* Cấu trúc khảm động
- Khảm vì : Ngoài 2 lớp phốt pho lipit của màng, còn có nhiều phân tử prôtêin, colestêron nằm xen kẽ và các phân tử cacbohiđrat liên kết trên bề mặt màng
- Động vì : các phân tử photpholipit và prôtêin có khả năng di chuyển trên màng
* Lớp màng trong các cấu trúc chủ yếu của tế bào
- Màng kép : Nhân, ti thể , lục lạp
- Màng đơn : Mạng lưới nội chất, bộ máy gôngi, lizôxôm, không bào
- Không màng : ribôxôm, trung thể0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

b
Hiện tượng
Môi trường
Hồng cầu
Tế bào biểu bì củ hành

ưu trương
Nhăn nheo
Co nguyên sinh

nhược trương
Vỡ
Màng sinh chất áp sát thành tế bào( tế bào trương nước)

Giải thích
- Tế bào hồng cầu : trong môi trường ưu trương, tế bào mất nước nên nhăn nheo. Trong MT nhược trương, tế bào hút nước, do không có thành nên tế bào no nước và bị vỡ
No_avatarf

quá hay

No_avatar

khong hay lam

 

 
Gửi ý kiến