Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

hệ thống đề kiểm tra khối 10-NC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Chí Vượng
Ngày gửi: 20h:46' 11-07-2008
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 494
Số lượt thích: 0 người
Sở DG & ĐT Thanh hoá Đề thi học kì I – Năm học 2007 - 2008
Trường THPT hậu lộc III Môn : Hoá học – Khối 10 ( Ban KHXH )
--------------------------------- Thời gian : 45 phút Mã : 1
--------------------------------------------
I. Phần trắc nghiệm khách quan (8 điểm)
Chọn một phương án trả lời đúng nhất cho những câu hỏi sau :
Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng:
A. nguyên tử là một hệ trung hoà điện
B. vỏ nguyên tử được cấu thành bởi các hạt electron
C. nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử
D. hạt nhân nguyên tử được cấu thành từ các hạt proton và hạt nơtron
Câu2. Chọn phát biểu đúng:
Trong nguyên tử:
A. điện tích hạt nhân bằng số nơtron
B. số electron bằng số nơtron
C. tổng số electron và số nơtron bằng số khối
D. số hiệu nguyên tử trùng với số điện tích hạt nhân
Câu 3. Nguyên tử H là nguyên tử đơn giản nhất. Nó được tạo bởi:
A. một P và một N B. một P và một e
C. một N và một e D. một P , một N và một e
Câu 4. Một nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 29 và số khối là 61 thì nguyên tử đó phải có :
A. 90 nơtron B. 29 electron C. 61 electron D. 29 nơtron
Câu 5. Hạt nhân nguyên tử nào có số nơtron là 28 :
A. B.  C.  D. 
Câu 6. Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,5. Nguyên tố đồng trong tự nhiên gồm 2 đồng vị bền là 
. Tỉ lệ phần trăm của đồng vị trong tự nhiên là :
A.25% B. 50% C. 75% D. 90%
Câu 7.Tổng số p , n, e trong nguyên tử của một nguyên tố A là 60, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Vậy số hiệu nguyên tử của A là:
A.20 B. 13 C. 60 D. 24
Câu 8. Nguyên tử  có cấu hình e ( ở trạng thái cơ bản) là :
A. 1S22S22P63S23P1 B. 1S22S22P53S2
C. 1S22S22P63S23P3 D. 1S22S22P6
Câu 9. Cấu hình e nào dưới đây không đúng :
A. 1s22s22p63s13p3 B.1s22s22p5 C. 1s22s22p63s1 D. 1s22s22p63s23p5
Câu 10. Chất nào sau đây có liên kết cộng hoá trị không cực:
A. SO2 B. NO2 C. O2 D. H2O
Câu 11. Sắp xếp các bazơ Al(OH)3, Mg(OH)2, Ba(OH)2 theo độ mạnh tăng dần :
A. Al(OH)3< Mg(OH)2< Ba(OH)2  B. Al(OH)3< Ba(OH)2< Mg(OH)2
C. Ba(OH)2 < Mg(OH)2< Al(OH)3 D. Mg(OH)2< Ba(OH)2 < Al(OH)3
Câu 12.Anion X2- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vậy tổng số electron trong nguyên tử X là :
A. 10 B. 18 C.8 D. 16
Câu 13.Liên kết ion là liên kết hoá học được hình thành nhờ :
A. lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện trái dấu
B. sự nhường nhận electron giữa các nguyên tử
C. sự góp chung electron giữa các nguyên tử
D. lực hút tĩnh điện giữa ion – electron tự do trong nguyên tử
Câu 14. Cặp nguyên tử nào dưới đây tạo hợp chất cộng hoá trị :
A. H và He B. Na và F C. H và Cl D. Li và F
Câu 15.Trong một chu kì , theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì :
A. tính kim loại của các nguyên tố tăng dần
B. tính kim loại của các nguyên tố giảm dần
C. hoá trị cao nhất của nguyên tố đối với oxi giảm dần
D. hoá trị cao nhất của nguyên tố phi kim đối với hiđro tăng dần
Câu 16. Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IVA có cấu hình là :
A. 1s22s22p63s23p4 B. 1s22s22p63s23p2 C. 1s22s22p63s23d2 D. 1s22s22p63s23p3
Câu 17. Các nhóm hợp chất nào sau đây có cùng bản chất liên kết :
A. CO2 , NaOH , HCl , NaCl B. CO2 , H2S , Cl2 , PCl5
C. CO2 , H2S , KCl , HNO3 D. CO2 , Na2S , SO2 , H2O
Câu 18.Trong các phản ứng dưới đây hãy chỉ ra phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá - khử:
A.2H2O ( H2 + O2 B. 3H2 + N2 ( 2NH3
C. 2Fe + 3Cl2 ( 2FeCl3 D. SO3 + H2O ( H2SO4
Câu 19. Cho phản ứng sau : 3NO2 + H2O ( 2HNO3 + NO
Trong phản ứng trên, khí NO2 đóng vai trò là :
A. chất oxi hoá B. chất khử
C. vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử D. không là chất oxi hoá cũng không phải là chất khử Câu 20. Kiểu mạng tinh thể nào thường có nhiệt độ nóng chảy thấp :
A. mạng tinh thể phân tử B. mạng tinh thể ion
C. mạng tinh thể nguyên tử D. mạng tinh thể kim loại
II. Phần tự luận ( 2 điểm )
Câu 1. (1 điểm) Cân bằng phản ứng oxi hoá khử bằng phương pháp thăng bằng electron :
Mg + HNO3 ( Mg(NO3)2 + NO2 + H2O
P + HNO3 + H2O ( H3PO4 + NO
Câu 2. (1điểm) Cho 4,6 gam một kim loại kiềm A tác dụng hết với nước cho ra 0,2gam khí hiđro . Xác định kim loại A và vị trí của A trong bảng tuần hoàn ?

Cho biết :      
Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn
…………………………………………………………………………………………………………….
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓