Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra lịch sử 9 HK2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Lê Nguyên
Ngày gửi: 22h:07' 30-07-2008
Dung lượng: 66.0 KB
Số lượt tải: 210
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2007-2008
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9
A/ Phần trắc nghiệm(3 điểm):
Bài tập:1: ( 1 điểm)
Hãy điền đúng( Đ) hoặc sai ( S) vào đầu các câu sau:
1-Cừu Đô-li ra đời vào 3/1997.
2-Bản đồ ghen người được hoàn chỉnh vào tháng 4/2003.
3-Những nguyên thủ dự hội nghị Ian ta(4 đến11/2/1945 là: Xtalin,Sơc sin và Ru dơ ven.
4-Kế hoạch Mác san được thực hiện ở miền Nam Việt Nam từ năm 1954-1975.
5- Việt Nam gia nhập ASEAN vào 12/ 1990.
Bài tập 2(1điểm)
Sắp xếp các sự kiện sau đây theo thứ tự thời gian.
Con người đầu tiên bay vào vũ trụ.
Con người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.
Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên.
Chiếc máy tính đầu tiên ra đời.

Bài tập 3( 1 điểm):
Hãy điền vào chỗ trống cho đoạn sau:
Cách mạng .............đã đưa đến những thay đổi lớn về...dân cư lao động với xu hướng tỉ lệ dân cư lao động trong nông nghiệp và công nghiệp......., tỉ lệ dân cư trong các ngành dịch vụ ngày càng .....lên nhất là ở các nước.........cao.
B/ Phần tự luận: (7 điểm)
I Phần Lịch sử Việt Nam(5điểm)
Câu 1:
Nội dung chủ yếu của luận cương chính trị(10/1930)? Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?
Câu 2:
Từ bài học kinh nghiệm qua ba cuộc nổi dậy đầu tiên: khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và Binh biến Đô Lương, Đảng ta đã chuẩn bị cho cuộc cách mạng tháng Tám như thế nào?
II Phần Lịch sử thế giới:(2 điểm)
Nêu nội dung cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại(1945-nay) và xu thế phát triển của thế giới ngày nay?

(Hết) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2007-2008
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9
A/ Phần trắc nghiệm(3 điểm):
Bài tập:1: ( 1 điểm)
Từ năm 1947 đến năm 1954 những chiến dịch nào sau đây do ta chủ động mở, địch chủ động mở?
Ta
Địch
Bài tập:2: ( 1 điểm)
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, tình hình thế giới có gì thuận lợi cho cách mạng Việt Nam? ( Hãy điền những điều kiện đó vào bảng tổng hợp sau:)
Năm
Tình hình thế giới

Bài tập:3: ( 1 điểm)
Hãy điền đúng( Đ) hoặc sai ( S) vào đầu các câu sau:
a/ Từ năm 1911 đến 1917, Nguyễn Ai Quốc đã đến nhiều nước ở châu Au, châu Phi và châu Mĩ.
b/ Cuối năm 1918 Người trở lại Pháp.
c/ Đông Dương cộng sản liên đoàn 9/1929 mà tiền thân của nó là Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
d/ Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp: chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
e/ Cách mạng tháng Tám 1945 "là một cuộc cách mạng ăn may"
B/ Phần tự luận: (7 điểm)
I Phần Lịch sử Việt Nam(5điểm)
Câu 1: Trình bày những hoạt động cách mạng của Nguyễn Ai Quốc từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến khi thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? Những hoạt động đó có ý nghĩa như thế nào đến cách mạng Việt Nam?
Câu 2:Nêu nội dung của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh 19/12/1946? Và đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta?
II Phần Lịch sử thế giới:(2 điểm)
Nêu thành tựu và ý nghĩa của cuộc cách mạng khoa học kỉ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2007-2008
MÔN LỊCH SỬ LỚP 8
A/ Phần trắc nghiệm(3 điểm):
Bài tập:1: ( 1 điểm)
So sánh hai thái độ hai kiểu hành động của nhân dân và triều đình Huế trước sự xâm lược của thực dân Pháp?

Thái độ
Hành động

Nhân dânTriều đìnhBài tập:2: ( 1 điểm)
Lập bảng thống kê các đề nghị cải cách ở Việt Nam ở nữa cuối thế kỉ XIX theo mẫu sau:
Thời gian
Người( Cơ quan) đề Xướng
Nội dung cải cách.

186818721863-18711877- 1882Bài tập:3: ( 1 điểm)
Hãy nối đúng các sự kiện sau đây:
A/ Thời gian
B/ Sự kiện

18/8/1883
Quân Pháp đổ bộ lên Thuận An

20/8/1883
Hạm đội Pháp bắn phá các pháo đại ở cửa Thuận An.

25/8/1883
Triều đình Huế kí Hiệp ước Patơ nốt

6/6/1884
Triều đình Huế kí Hiệp ước Hac-măng.

B/ Phần tự luận: (7 điểm)
I Phần Lịch sử Việt Nam(5điểm)
Câu 1: Trình bày quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp?
Câu 2: Nội dung, kết cục của những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX? Em có nhận xét gì về những đề nghị cải cách đó?
II Phần Lịch sử thế giới:(2 điểm)
Nêu nội dung cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại(1917 đến 1945)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2007-2008
MÔN LỊCH SỬ LỚP 8
A/ Phần trắc nghiệm(3 điểm):
Bài tập:1: ( 1 điểm)
Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp và tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
Giai cấp tầng lớp
Nghề nghiệp
Thái độ đối với dân tộc

Địa chủ phong kiếnNông dânCông nhânTư sảnTiểu tư sảnBài tập:2: ( 1 điểm)
Hãy nối cột A sao cho đúng với cột B
A/ Xứ
B/ Chế độ cai trị

Bắc Kì
Chế độ thuộc địa

Trung Kì
Nửa bảo hộ

Nam Kì
Chế độ Bảo hộ

Bài tập:3: ( 1 điểm)
Viết vào chỗ trống những từ thích hợp, những chi tiết cần thiết cho đầy đủ nội dung của hiệp ước 5/6/1862?
Triều đình thừa nhận quyền cai quản của nước Pháp ở...........
...................................
Mở 3 cửa biển ( Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên..............
...................................
Bồi thường chiến phí cho Pháp một khoản tiền chiến phí..........
...................................
Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình...............
................................
B/ Phần tự luận: (7 điểm)
I Phần Lịch sử Việt Nam(5điểm)
Câu 1:
Triều đình Huế đã từng bước đầu hành thực dân Pháp như thế nào?
Câu 2:
Chính sách khai th ác thuộc địa của thực dân Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đối với kinh tế - xã hội Việt Nam
II Phần Lịch sử thế giới:(2 điểm)
Tóm tắt các giai đoạn phát triển của cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 -1939?

 
Gửi ý kiến