Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de kiem tra HKI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Cảnh Thọ
Ngày gửi: 16h:14' 29-12-2009
Dung lượng: 94.0 KB
Số lượt tải: 183
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT KON TUM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2009-2010
TỔ ĐỊA LÍ Môn: Địa lý - Lớp 10
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 17/12/2009

ĐỀ 1
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7điểm)
Câu I. (5điểm)
1.Trình bày khái niệm, sự biểu hiện của quy luật về tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí . Lấy ví dụ minh họa.
2. Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học? Lấy ví dụ cụ thể về sức ép dân số đối với vấn đề môi trường?
Câu II. (3 điểm) Cho bảng số liệu sau:
CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA PHÁP VÀ VIỆT NAM, NĂM 2000.
Tên nước
Chia ra (%)


Khu vực I
Khu vực II
Khu vực III

Pháp
5,1
27,8
67,1

Việt Nam
68,0
12,0
20,0


1. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp và Việt Nam?
2. So sánh về tỷ lệ lao động theo khu vực của hai quốc gia trên?
II. Phần riêng (2 điểm) Thí sinh học chương trình nào thì thì làm phần dành riêng cho chương trình đó (Câu IIIa hoặc IIIb)
Câu IIIa. Theo chương trình chuẩn.
Trình bày vai trò của ngành nông nghiệp. Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?
Câu IIIb. Theo chương trình nâng cao.
Kể tên một số dòng biển chính trên Trái Đất ( gồm dòng nóng và lạnh ). Nêu quy luật của dòng biển và ảnh hưởng của chúng đến sản xuất và đời sống.
HẾT
TRƯỜNG THPT KON TUM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2009-2010
TỔ ĐỊA LÍ Môn: Địa lý - Lớp 10
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 17/12/2009

ĐỀ 2
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7điểm)
Câu I. (5điểm)
1. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật.
2. Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế - xã hội?
Câu II. (3 điểm) Cho bảng số liệu sau:
CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA PHÁP VÀ VIỆT NAM, NĂM 2000.
Tên nước
Chia ra (%)


Khu vực I
Khu vực II
Khu vực III

Pháp
5,1
27,8
67,1

Việt Nam
68,0
12,0
20,0


1. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp và Việt Nam?
2. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy so sánh về tỷ lệ lao động theo khu vực của hai quốc gia trên?
II. Phần riêng (2 điểm) Thí sinh học chương trình nào thì thì làm phần dành riêng cho chương trình đó (Câu IIIa hoặc IIIb)
Câu IIIa. Theo chương trình chuẩn.
Nguồn lực là gì? Vai trò của nguồn lực đối với phát triển kinh tế? Lấy ví dụ?
Câu IIIb. Theo chương trình nâng cao.
Hãy trình bày cơ cấu dân số theo giới tính. Vì sao cơ cấu dân số theo giới và độ tuổi là hai loại cơ cấu quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia?
HẾT

SỞ GD – ĐT TỈNH KON TUM
TRƯỜNG THPT KON TUM

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I 2009 – 2010
MÔN : ĐỊA LÝ- KHỐI 10


Đề 1
Câu
Nội dung
Điểm

1 (2,5đ)
* Trình bày khái niệm, sự biểu hiện của quy luật về tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.
- Khái niệm: Là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mối bộ phận lãnh thổ nhỏ của lớp vỏ địa lý.
- Biểu hiện.
Trong một lãnh thổ.
+ Các thành phần tự nhiên luôn có sự ảnh hưởng phụ thuộc lẫn nhau.
+ Nếu một thành phần thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ
 
Gửi ý kiến