Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CÁC DẠNG TOÁN VỀ HÌNH THANG 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Kim Oanh
Ngày gửi: 13h:29' 02-01-2010
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 233
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ LUYỆN TẬP HÌNH HỌC LỚP 5

HÌNH THANG

1. Tính diện tích hình thang có :
a). Đáy lớn 8m; đáy bé 75dm; chiều cao 32dm.
b). Đáy lớn 1,9m; đáy bé 1,3m; chiều cao 0,9m.
c). Đáy lớn m; đáy bé m; chiều cao m.

2. Tính chiều cao hình thang có: a). Diện tích 30cm2; đáy lớn 8cm và đáy bé 0,4dm.
b).Diện tích 6,4 dm2; đáy lớn 1,8dm; đáy bé 1,4dm.
c). Diện tích m2; đáy lớn m và đáy bé m.

3. Tính tổng hai đáy hình thang có :
a). Diện tích 3,6 dam2; chiều cao 1,2dam.
b). Diện tích  m2; chiều cao m.
c). Diện tích 2400cm2; chiều cao 3,8dm.

4. Một miếng đất hình thang có đáy bé 18m và bằng đáy lớn. Tính diện tích miếng đất hình thang?

5. Một thửa ruộng hình thang vuông có cạnh bên vuông góc với 2 đáy dài 30,5m; đáy lớn 120,4m; đáy bé 79,6m.
a. Tính diện tích thửa ruộng bằng dam2
b. Trung bình 100dam2 thu được 65,2kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng thu được bao nhiêu kg thóc?

6. Trên một miếng đất hình thang có đáy lớn 8m, đáy bé 6m và chiều cao 11m, người ta đã thu được 184,8kg rau. Tính xem trên mỗi mét vuông thu hoạch được bao nhiêu kg rau?

7. Tính trung bình cộng hai đáy hình thang có diện tích 195dm2 và chiều cao 1,3m.

8. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 140m; đáy bé kém đáy lớn 36m và chiều cao bằng tổng hai đáy.
a). Tính diện tích thửa ruộng hình thang.
b). Cứ 200m2 thu được 124kg thóc.Tính xem trên cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc?

9. Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 301,5m. Nếu tăng đáy lớn
thêm 5,6m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 336m2.
a). Tính diện tích thửa ruộng hình thang bằng đơn vị dam2.
b). Cứ 300m2 thu được 22,5 tấn thóc.Tính xem trên cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc?

10. Một hình thang có diện tích 3780m2 và chiều cao 45m. Đáy bé bằng đáy lớn. Tính mỗi đáy của hình thang?
11. Một khu ruộng hình thang có chiều cao 50m. Đáy lớn 145m; đáy bé 95m. Mỗi mét vuông thu hoạch được 1,74kg thóc.Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc trên thửa ruộng ấy ?
12. Một hình thang có chiều cao 34dm.Đáy lớn gấp đôi đáy bé.Diện tích hình thang bằng diện tích một hình chữ nhật chiều dài 68dm; chiều rộng 30dm. Tính độ dài mỗi đáy hình thang?
13.Một hình thang có đáy lớn 60cm; đáy bé 38cm. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 20cm và đáy bé 12cm về cùng một phía thì diện tích sẽ tăng thêm 512cm2. Tính diện tích hình thang lúc đầu ?

14. Một hình thang vuông có diện tích 85dm2 và hiệu hai đáy là 3dm. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 4dm nữa thì diện tích tăng thêm 20dm2. Tính độ dài mỗi đáy của hình thang vuông đó?

15. Một hình thang vuông có đáy bé bằng đáy lớn . Nếu kéo dài đáy bé thêm 16mm nữa thì sẽ thành hình chữ nhật. Vì vậy diện tích tăng thêm 240cm2. Tính diện tích hình thang vuông lúc đầu ?
16.Một hình thang có tổng hai đáy 110cm. Tổng của đáy lớn và chiều cao 114cm. Tổng của đáy bé và chiều cao là 68cm. tính diện tích hình thang?

17.Một hình thang có đáy bé 2,8dm.Đáy lớn bằng đáy bé và bằng chiều cao. Tính diện tích hình thang.

18.Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 140m và bằng đáy bé, chiều cao 56,4m. Tính ra cứ 5dam2 thì thu hoạch được 320kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tấn thóc?

19. Một miếng đất hình thang có tổng đáy lớn, đáy bé và chiều cao là 90m. Đáy bé bằng đáy bé; chiều cao bằng đáy lớn. Biết rằng cứ 2 dam2 thì cần phải bón 50kg phân. Hỏi bón cả thửa ruộng thì cần phải có bao nhiêu tạ phân?

20. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 75,6m; đáy bé 62,4m và chiều cao 40m. Biết rằng diện tích thửa
 
Gửi ý kiến