Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài tập tự luận ( phần sắt )

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Cảnh
Ngày gửi: 22h:18' 08-01-2010
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 474
Số lượt thích: 0 người

BÀI TẬP HOÁ
Tự Luận ( Sắt )

Câu 1 : Cho hỗn hợp A có khối lượng m (g) gồm bột nhôm và sắt oxít FexOy tiến hành phản ứmg nhiệt nhôm hỗn hợp A trong điều kiện không có không khí được hỗn hợp B nghiện nhỏ ,trộn điều B rồi chia thành hai phần
Phần 1 : có khối lượng 14,49(g) được hoà tan hết trong dung dịch HNO3 đun nóng ta được dung dịch C và 3,696 lít khí NO duy nhất (đktc)
Phần 2 cho tác dụng với lương dư dung dịch NaOH đun nóng thấy giải phóng 0,336 lít khí H2 . Các phản ứng xảy ra hoàn toàn .
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra .
b. Xác định công thức sắt oxít và m(g)
Câu 2 : Cho 18,5 g hỗn hợp A Fe và Fe3O4 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc) dung dịch B và còn lại 1,46 g kim loại .
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra .
b. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch HNO3.
c. Tính khối lượng B.
Câu 3: Sau phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và FexOy thì thu được 9,93 g chất rắn Y . Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy có 336 ml khí bay ra (đktc) và chất không tan Z . Để hoà tan 1/3 lượng chất Z cần 12,4 ml dung dịch HNO3 65,3 % khốI lượng riêng (d = 1,4 g/ml) thấy có khí màu nâu bay ra .
a. Xác định công thức FexOy.
b. Tính % về khối lượng của bột nhôm trong hỗn hợp ban đầu.Cho biết phản ứng xảy ra hoàn toàn .
Câu 4:Sau khi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp A gồm Al và FexOy thu được 92,35 g chất rắn C .Hoà tan C bằng dung dịch NaOH dư thấy có 8,4 lít khí bay ra ở (đktc) và còn lại phần không tan D .Nếu hoà tan hết D thì cần 240 g dung dịch H2SO4 98% (Phản ứng chỉ tạo ra muối Fe(III)) .Các phản ứng đạt 100% .
a. Tính khối lượng Al2O3.
b. Xác định công thức FexOy.
Câu 5: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và Fe2O3 (không có không khí ) Chia hỗn hợp sau phản ứng thành hai phần không bằng nhau .
Phần 1 Cho tác dụng vớI NaOH dư thì thu được 1,68 lít khí ở (đktc).
Phần 2 .Cho tác dụng vừa đủ 1,95 lít HCl 1M thoát ra được 11,76lít khí (đktc).Hiệu suất phản ứng đạt 100% .
Tính khốI luợng Fe taọ thành trong phản ứng nhiệt nhôm.
Câu 6 : Lấy 93,9 g Fe3O4 vớI Al được hỗn hợp X . Nung hỗn hợp trong môi trường không có không khí . Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn ta được hỗn hợp Y .Chia Y thành hai phần có khối lượng không bằng nhau .
Phần 1 .Cho tác dụng vớI NaOH dư cho 0,672lít khí (đktc) .
Phần 2 .Cho tác dụng vớI dung dịch HCl dư cho 18,816 lít H2 (đktc) .
Tính khốI lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu .
Biết hiệu suất đạt 100%.
Câu 7: Một hỗn hợp chứa Al và sắt oxít FexOy .Sau phản ứng nhiệt nhôm thu được 92,25 g chất rắn . Hòa tan chất rắn này trong dung dịch NaOH dư thấy có 8,4 lít khí (đo ở đktc) bay ra còn lại phần không tan D .Hoà tan ¼ ; lượng chất D trong H2SO4 đặc phải dùng 60 g dung dịch H2SO4 98% .Giả sử chỉ tạo một loại muối sắt Fe(III).
Xác định công thức sắt oxít và khối lượng Al2O3 tạo thành .
Câu 8: Trộn 10,8 g Al và 34,8 g Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm .Giả sử lúc đó chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4 thành Fe .hòa tan hoàn toàn chất rắn này bằng dung dịch H2SO4 20% (d = 1,14g/ml) thì thu được 10,752 lít H2 (đktc)
a. Tính hiệu suất phản ứng .
b.Tính thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng .
Câu 9 : Cho 7,22 g hỗn hợp X gồm sắt và kim loại M có hóa trị không đổi .chia hỗn hợp thành hai phần bằng nhau:
Phần 1 Hoà tan hết trong dung dịch HCl thì được 2,128 lít H2 (đktc).
phần 2 . hoà tan hết trong dung dịch HNO3
 
Gửi ý kiến