Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra chương 2 môn số học 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nhị Nương
Ngày gửi: 23h:43' 08-01-2010
Dung lượng: 7.9 KB
Số lượt tải: 2100
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II MÔN SỐ HỌC 6


Chủ đề chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Số nguyên âm.Biểu diễn các số nguyên âm trên trục số.
2

1

2

1

Thứ tự trong tập hợp Z. Giá trị tuyệt đối.
1

0,5


1

1
1

0,5

3

2

Các phép cộng, trừ, nhân, trong tập hợp Z và tính chất của các phép toán.
10,5

10,5
22

32,5
76


Bội và ước của một số nguyên.

1

1,5


1


1


Tổng4


2
5


5
4


3
13


10
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II SỐ HỌC 6
Thời điểm kiểm tra tiết 68-Tuần 23

I/Trắc nghiệm khách quan: (3điểm)

Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống:
Câu 1: Số đối của -(-4) là……..
Câu 2: Số đối của một số nguyên dương là ………….
Câu 3: Hai số nguyên đối nhau có giá trị tuyệt đối ……
Câu 4: Các sốnguyên x thoả mãn -2< x <3 là: …………..

Hãy chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 5: Tổng của số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số với số nguyên dương lớn nhất có một chữ số là:
A.-990 B.-981 C.-91 D.-1008
Câu 6: Kết quả của a- (b + c + d) là”
A. a- b +c -d B. a- b- c+ d C. a+ b- c- d D. a - b - c - d

II/ Tự luận: (7 diểm)

Câu 7: Tìm x biết: (3 điểm)
1/  = 5
2/ -11x = 33
3/ 7x - (-14) = 21
Câu 8: Tính (1,5 điểm)
1/ 225- 466- 170 + 640
2/ 127- 18.(5+6)
Câu 9: (1,5 điểm)
1/ Tìm tất cả các ước của - 15
2/ Tìm sáu bội của 7
Câu 10: Tính tổng: (1 điểm)
S = 1+ 2+ 22 + 23 + …+210

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II SỐ HỌC 6
I/ Trắc nghiệm: (3 điểm)
Mỗi câu đúng cho 0,5 diểm
Câu 1: 4
Câu 2: một số nguyên âm
Câu 3: bằng nhau
Câu 4: -1; 0; 1; 2
Câu 5: A
Câu 6: D
II/ Tự luận: (7 điểm)
Câu 7: (3 điểm)
1/  = 5
Suy ra x = 5 hoặc x = -5 (1 điểm)
2/ -11x = 33
x= 33: (-11) (0,5 điểm)
x=-3 (0,5 điểm)
3/ 7x - (-14) = 21
7x= 21 + (-14) (0,25 điểm)
7x= 7 (0,25 điểm)
x= 7:7 (0,25 điểm)
x=1 (0,25 điểm)
Câu 8: (1,5 điểm)
1/ 225- 466- 170 + 640
=225+ 640 -466- 170 (0,25 điểm)
= 865 - 636 (0,25 điểm)
=229 (0,25 điểm)
2/ 127- 18.(5+6)
=127 - 18.11 (0,25 điểm)
=127 - 198 (0,25 điểm)
=- 71 (0,25 điểm)
Câu 9: (1,5 điểm)
1/ Tất cả các
No_avatarf

bài soạn rất hay, lần sau nhớ làm như thế này nữa nhé///////////////////////////////////Mỉm cười

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓