Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm tra 1 tiết hóa 8 chương oxi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Sơn
Ngày gửi: 20h:52' 27-01-2010
Dung lượng: 5.6 KB
Số lượt tải: 1708
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS quỳnh xuân Kiểm tra 1 tiết môn hoá học 8 - Thời gian 45 phút
(Đề lẻ )
I,Trắc nghiệm( 3điểm): Hãy chọn phương án đúng trong các phương án A,B,C hoặc D sau:
Câu 1: Dãy chất đều là oxit là: A/ CaO, Fe3O4, KClO3, O3 B/ SO3, CuO, N2O5, HCl
C/ H2SO3, CuO, N2O5, K2O D/ Fe2O3, Al2O3, SO2, CO2.
Câu 2: Dãy các chất đều là oxit bazơ là: A/ CaO, FeO, CuO, SO2 B/Al2O3, CuO, BaO, NO.
C/ CuO, Na2O, ZnO, Fe2O3. D/ cả 3 dãy A, B, C
Câu 3: Dãy chất là nguyên liệu để điều chế khí O2 trong phòng thí nghiệm là:
A/ KMnO4, KClO3, . B/ KClO3, H2O, CaCO3 C/ KClO3, H2O, CaCO3 D/ KMnO4, KClO3,P2O5.
II, Phần tự luận: (7 điểm ).
Câu 1: Cho dãy biến hoá sau: H2O CO2 + H2O
KClO3 O2 P2O5
KMnO4 Al2O3
a, Hãy viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hoá trên?
b, Những PTPư nào thể hiện tính chất hoá học của khí O2?
c, Những PTPư nào dùng để điều chế O2 trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp?
d, Những PTPư nào thuộc phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ ? e, Những PTPư nào xảy sự oxihoá ?
Câu 2 : Đốt cháy hoàn toàn 15,6 g kim loại Kali trong không khí .Biết phản ứng xảy
ra theo sơ đồ phản ứng: K + O2 ---( K2O
a, Hãy viết PTHH của phản ứng ? b, Hãy tính thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hết lượng Kali trên?
c, Để thu được lượng khí O2 trên thì cần phân huỷ bao nhiêu gam KClO3?
d,Nếu đốt cháy hoàn toàn 10,8( g) một kim loại A(hoá trị I ) trong khí O2 thì thu được 20,4 (g)oxit của nó.
Xác định tên kim loại A ? ( cho biết: K = 39, O = 16 , Cl = 35,5 )


Trường THCS quỳnh xuân Kiểm tra 1 tiết môn hoá học 8 - Thời gian 45 phút
(Đề chẵn )
I,Trắc nghiệm( 3điểm): Hãy chọn phương án đúng trong các phương án A,B,C hoặc D sau:
Câu 1: Dãy chất đều là oxit là: A/ CaO, Fe3O4, KClO3, O3 B/ SO3, CuO, N2O5, HCl
C/ Fe2O3, Al2O3, SO2, CO2 D/. H2SO3, CuO, N2O5, K2O
Câu 2: Dãy các chất đều là oxit axit là: A/ P2O5, FeO, CO2, SO2 B/ H2O, SiO2, CO2, NO2.
C/ P2O5, SO2, CO2 ,N2O3 D/ cả 3 dãy A, B, C
Câu 3: Dãy chất là nguyên liệu để điều chế khí O2 trong phòng thí nghiệm là:
A/ KClO3, H2O, CaCO3 . B/ KClO3, H2O, CaCO3 C/ KMnO4, KClO3 D/ KMnO4, KClO3,P2O5.
II, Phần tự luận: (7 điểm ).
Câu 1: Cho dãy biến hoá sau: KClO3 K2O
H2O O2 N2O5
KMnO4 CO2 + H2O
a, Hãy viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hoá trên?
b, Những PTPư nào thể hiện tính chất hoá học của khí O2?
c, Những PTPư nào dùng để điều chế O2 trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp?
d, Những PTP
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓