Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CÁC BÀI TOÀN VỀ ĐƯỜNG THẲNG hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trường Sơn
Ngày gửi: 23h:23' 31-01-2010
Dung lượng: 141.0 KB
Số lượt tải: 583
Số lượt thích: 0 người
CÁC BÀI TOÀN VỀ ĐƯỜNG THẲNG
(các bài toán trong phần này đều trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy)
1 . Đường phân giác của tam giác:
Bài 1 : Cho 3 điểm A(-6,-3);B(-4,3);C(9,2)
Viết phương trình đường thẳng (d) chứa đường phân giác trong góc A của tam giác ABC
Tìm điểm P thuộc (d) sao cho ABPC là hình thang (ĐHSPHN1999)
Bài 2 : Tam giác ABC có A(2,-1). Phương trình các đường phân giác trong kẻ từ B và C lần lượt là :  ; , tìm phương trinh đường thẳng chứa cạnh BC (ĐHTM2000)
Bài 3 : Cho 3 đường thẳng : Gọi 
Viết phương trình phân giác trong góc A của tam giác ABC và tính diện tích tam giác đó
Viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác đó
2. đường cao và trực tâm tam giác
Bài 1: Phương trình hai cạnh của một tam giác là:
Viết phương trình cạnh thứ ba của tam giác biết trực tâm của nó trùng với O(0,0).
(ĐHBKHN1994)
Bài 2 : Lập phương trình các cạnh của một tam giác ABC biết C(-4,-5) và hai đường cao có phương trình (ĐHGTVT1997)
3. Đường trung tuyến và trọng tâm tam giác
Bài 1:Lập phương trình các cạnh của một tam giác ABC biết A(1,3) và hai đường trung tuyến là :  (ĐHMĐC1995)
Bài 2 : Tam giác ABC có trọng tâm G(2,-1) , cạnh AB nằm trên đường thẳng , cạnh AC nằm trên đường thẳng 
Tìm tọa độ đỉnh A và trung điểm M của đoạn thẳng BC
Tìm tọa độ điểm B và viết phương trình đường thẳng BC
Bài 3: Tam giác ABC có diện tích , hai đỉnh A(2,-3) B(3,-2) ,trọng tam G năm trên đường thẳng Tìm tọa độ đỉnh C .(Đề 86/Va)
4.Đường trung bình của tam giác
Bài1: Cho các điểm P(2;3) , Q(4;-1) , R(-3;5) là trung điểm các cạnh của tam giác .Lập
Phương trình các dường thẳng chứa các cạnh của tam giac đó .
Bài2: Tam giác ABC có các đường trung bình nằm trên các đường thẳng có phương trình Viết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh của tam giác đó .
Bài3 :Tam giác ABC có 2 đường trung bình kẻ từ trung điểm M của BA nằm trên các đường thẳng có phương trình và tọa độ điểm B(7;1).Viết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh của tam giác đó .Tính diện tích tam giác ABC khi C có tung độ âm.
5. Đường trung trực của tam giác
Bai1 : Tam giác ABC có đỉnh A(-1;-3) , đường trung trực của cạnh AB là và trọng tâm G(4;-2).Tìm tọa độ các đỉnh B,C (ĐHCT 1998)


Bài2: Viết phương trình các đường trung trực của tam giác ABC biết trung điểm của các cạnh là M(-1;-1) , N(1;9) , P(9;1) (Đề 14/Va)
6.Kết hợp giữa các đường đặc biệt của tam giác
Bài1: Lập phương trình các cạnh của một tam giác MNP biết N(2;-1) , đường cao hạ từ M là đường phân giác trong kể từ P là  (ĐHHH 1995)
Bài2 : Lập phương trình các cạnh của tam giác ABC biết C(4;-1) , đường cao và trung tuyến hạ từ một đỉnh có phương trình tương ứng là 
Bài3 : Lập phương trình các cạnh của tam giác ABC biết C(4;3) ,đường phân giác trong và đường trung tuyến kẻ từ một đỉnh lần lượt có phương trình  .(ĐHHH 2001)
Bài4 : Cho M(3;0) và hai đường thẳng 
Viết phương trình đường thẳng (d) qua M và cắt tại A , cắt tại B sao cho MA =MB
Bài5: Cho M(-1;2)và hai đường thẳng .Viết phương trình đường thẳng (d) qua M và cắt tại A , cắt tại B sao cho MA = 2MB
Bài 6: Lập phương trình các đường thẳng chứa các cạnh cuả tam giác ABC biết A(-1;3) ,đường cao hạ từ B là , đường trung tuyến kẻ từ C là 
CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐA GIÁC PHẲNG
(Các bài toán trong phần này đều cho trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy)
Tam giác :
Bài1 Cho tam giác ABC có M(-2;2) là trung điểm cạnh BC .phương trình cạnh AB là .Cạnh AC là .Tìm tọa độ các đỉnh
Bài2
No_avatar
bài này phải bỏ qua phần hình học chứ
Avatar

tui cam on y kien cua ban

 

No_avatar

^.^

 

 
Gửi ý kiến