Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra chương oxi - lưu huỳnh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Bảo Vinh
Ngày gửi: 07h:35' 26-02-2010
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 1188
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra 10A1lần 3
Oxi – lưu huỳnh (45 phút)
Họ và tên: ……………………………………..
Phần trắc nghiệm (5 điểm)
Câu 1 : Cho 6,4g Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc dư. Thể tích khí thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là
A. 4,48 lít. B. 3,36 lít. C. 1,12 lít. D. 2,24 lít.
Câu 2 : Nhóm Kim lọai nào sau đây không tác dụng với H2SO4 đặc nguội ?
A. Fe,Cu. B. Al,Mg. C. Fe,Al. D. Al,Cu.
Câu 3 : Cho phương trình phản ứng : SO2 + Br2 + H2O HBr + H2SO4. Vai trò của SO2 trong phản ứng trên là
A. Chất khử. B.Vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử
C. Chất oxi hóa. D.Không là chất oxi hóa không là chất khử
Câu 4: Trong phản ứng SO2 +H2S  S +H2O.Câu nào diển tả đúng tính chất của chất?
A. lưu huỳnh bị khử và hidro bị oxi hoá
B. lưu huỳnh bị oxi hoá và hidro bị khử
C. lưu huỳnh bị khử và không có chất nào bị oxi hoá
D. lưu huỳnh trong SO2 bị khử và lưu huỳnh trong H2S bị oxi hoá
Câu 5:Tỉ khối của hổn hợp oxi và ozon so với oxi bằng 20.Trong hổn hợp này thành phần theo thể tích của oxi là
A. 52% B. 53% C. 51% D . 50%
Câu 6: Người ta đun nóng 2,16g bạc với axit sunfuric đặc dư. Thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn là:
A. 2,24 lít. B. 0,448 lít. C. 0,224 lít. D. 4,48 lít.
Câu 7: Một chất khí bay ra khi cho axit sunfuric loãng tác dụng với:
A. Bari clorua. B. Bạc. C. Natri sunfit. D. Natri clorua.
Câu 8: Nguồn cung cấp lưu huỳnh để sử dụng trong công nghiệp là:
A. Tách lưu huỳnh từ khí thải SO2, H2S. B. Điều chế lưu huỳnh từ các muối sunfua.
C. Khai thác lưu huỳnh từ quặng lưu huỳnh. D. Điều chế lưu huỳnh từ các muối sunfat.
Câu 9: Hỗn hợp X gồm 2 khí SO2 và CO2. Để loại bỏ SO2 có thể sục hỗn hợp khí vào trong dung dịch:
A. Ba(OH) dư. B. Nước Brôm dư. C. NaOH dư. D. Tất cả đều đúng.
Câu 10: Chọn phương trình phản ứng sai:
A. H2S + Pb(NO3)2 → PbS + 2HNO3. B. H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O.
C. H2S + BaCl2 → BaS + 2HCl. D. 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O.
Phần tự luận (5 điểm)
Câu 11:(3.điểm)Cho 45gam hổn hợp Zn và Cu tác dụng vừa đủ dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 15,68lít khí SO2 (đktc)
a/ Viết phương trình phản ứng xãy ra
b/ Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mổi kim loại trong hổn hợp
c/ Dẩn toàn bộ khí thu được ở trên vào 500ml dung dịch NaOH 2M .Tính khối lượng muối tạo thành
Câu 12 : (2 )Viết các phương trình biểu diễn chuỗi chuyển hóa sau
Zn ZnS  H2S SO2 SO3  H2SO4 Fe2(SO4)3.

No_avatar

sao ko co dap an noiCau mày

 

 
Gửi ý kiến