Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi toán giữa học kỳ 2 - lớp 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tăng Việt Ngọc
Ngày gửi: 14h:06' 04-03-2010
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 3401
Số lượt thích: 0 người
PGD huyện Đăk song Thứ …… ngày……tháng…….năm 20….. Trường tiểu học Võ Thị Sáu ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2009 – 2010
Họ và tên:…………………………………… MÔN:
Lớp:………………………………………………… ( Thời gian: 40 phút )


Đề bài:
1. Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1. Số liền sau của 7529 là:
A. 7528 B. 7519 C. 7530 D. 7539
2. Trong các số 8572, 7852, 7285, 8752, số lớn nhất là:
A. 8572 B. 7852 C. 7285 D. 8752
3. Trong cùng một năm, ngày 27 tháng 3 là thứ năm, ngày 5 tháng tư là:
A. Thứ tư B. Thứ năm C. Thứ sáu D. Thứ bảy
4. Số góc vuông trong hình bên là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 55. 2m 5cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 7 B. 25 C. 250 D. 205
Phần 2. Tự luận.
1. Đặt tính rồi tính:
5739 + 2446 7482 – 946 1928 x 3 8970 : 6

2. Có 210 quyển sách được xếp vào 3 thùng. Hỏi 2 thùng như thế thì xếp được bao nhiêu quyển sách.Thang điểm và đáp án
1 < 4,5 điểm >
C < 1 điểm >
D < 1 điểm >
D < 1 điểm >
A < 1 điểm >
D < 0,5 điểm >
Phần 2. Tự luận. < 5,5 điểm >
1. Đặt tính rồi tính < 3 điểm >
5739 7482 1928 8970 3
+ 2446 - 946 x 3 29 2990
8185 6536 5784 27
00
0
- Mỗi câu đúng được 0,75 điểm

2. Bài giải
Mỗi thùng xếp được số quyển sách là: < 0,5 điểm >
210 : 3 = 70 ( quyển sách ) < 0,5 điểm >
2 thùng xếp được số quyển sách là: < 0,5 điểm >
70 x 2 = 140 ( quyển sách ) < 0,5 điểm >
Đáp số: 140 quyển sách < 0,5 điểm >


 
Gửi ý kiến