Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi toán lớp 5 - giữa kỳ 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kiều Tràng Phong
Ngày gửi: 14h:14' 09-03-2010
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 733
Số lượt thích: 0 người
Trường tiểu học võ thị sáu BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Lớp:……………. ( Năm học 2009-2010)
Họ và tên:……………………… Môn: toán
Thời gian: 40 phút

Phần I. Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một câu trả lời A,B,C,D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Bài 1. Chữ số 6 trong số thập phân 52,369 có giá trị là:

A. 6 B C. D.
Bài 2. Trong bể có 50 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:
A. 10% B. 20% C. 40% D. 80%
Bài 3. Cho hình tròn có bán kính r = 2,5 cm. diện tích hình tròn là:
A. 6,25 cm B. 19,625 cm C. 19,525 cm D. 18,625 cm

Phần II.
Bài 1. Đặt tính rồi tính.
a. 37,62 + 48,8 b. 85,66 – 28,47
c. 37,05  2,7 d. 77,5 : 2,5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 130 m và đáy bé là 70,2 m . chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3. tìm ba giá trị của x sao cho:
6,9 x  7,1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ĐÁP ÁN
PHẦN I.
BÀI 1. C ( 1,5 điểm)
BÀI 2. C ( 1,5 điểm)
BÀI 3. B ( 1,5 điểm)
PHẦN II.
BÀI 1. ( 2 điểm)
a. 86,42
b. 57,19
c. 100,035
d. 31
BÀI 2.( 2 điểm)
Giải:
Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:
(130 + 70,2) : 2 =100,1 (m)
Diện tích thửa ruộng là:
( 130 + 70,2) 100,1 : 2 = 10020,01 ( m)
Đáp số: 10020,01 m

BÀI 3.( 0,5 điểm)
x = 7 ; 7,01 ; 7,02 ….
 
Gửi ý kiến