Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiem tra Tieng viet 9 tiet 157

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Mỹ Châu
Ngày gửi: 09h:16' 16-03-2010
Dung lượng: 188.5 KB
Số lượt tải: 2040
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 9 ( tiết 157)
THỜI GIAN : 45 phút
I.Mục đích yêu cầu :Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của H về các đơn vị kiến thức cơ bản phần tiêng Việt ở học kì II.
-H được rèn luyện thêm về kĩ năng làm bài trắc nghiệm và kĩ năng diễn đạt đoạn văn .
II. Ma trận :
Mức độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng cộng

Lĩnh vực
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tp biệt lập
2
0,25

3,12
0,5
1
2
4,11
0,55
1,25
1
2

Liên kết câu
6,10
0,255
0,25


4
2
3
1
1
2

Nghĩa hàm ý
9
0,25
2
2


1
0,25
1
2

Khởi ngữ
7
0,25

1
0,25

8
0,25
3
1


3
0,75
1
1

Câu
Điểm
4
1

3
0,75
1
2
5
1,25
2
3

1
2
12
3
4
7Họ và tên:………………………….. KIỂM TRA I TIẾT
Lớp:……. Môn : Tiếng Việt 9 Tiết 157
Điểm
Lời phê của giáo viênĐề A

A . Phần trắc nghiệm :khoanh tròn chữ cái đầu tiên của câu trả lời đúng nhất
1 . Trong những câu sau câu nào có thành phần khởi ngữ
a. Trí thông minh thì nó có thừa . c. Người thông minh nhất lớp là nó.
b. Nó thông minh nhưng hơi cẩu tha. d. ûNó là một học sinh thông minh.
2 . Thành phần biệt lập của câu là :
a. Bộ phận đứng trước chủ ngữ nêu sự việc được nói đến trong câu .
b. Bộ phận chỉ thời gian địa điểm diễn ra sự việc trong câu.
c. Bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc trong câu.
d. Bộ phận tham gia vào việc diễn đạt nghĩa trong câu .
3 . Trong các câu sau câu nào có thành phần phụ chú ?
a. Này , hãy đến đây nhanh lên . c. Mọi người , kể cả nó đều không tin vào điều đó .
b. Chao ôi, trăng đêm nay đẹp qúa. d. ùTôi đoán chắc là thế nào ngày mai anh ta cũng đến .
4 . Cụm từ “ nói cho đúng” trong câu “ Nói cho đúng , bà hiền như chiếc bóng” thuộc thành phần nào của câu?
a. Thành phần khởi ngữ c. Thành phần tình thái
b. Thành phần cảm thán d. Thành phần phụ chú
5 . Hai câu văn “ Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành . Muốn ác phải là kẻ mạnh” được liên kết với nhau bằng cách nào ?
a. Lặp từ ngữ b. Dùng từ trái nghĩa c. Dùng từ đồng nghĩa d. Dùng từ nối
6. Nhóm từ nào sau đây làù những từ ngữ được dùng làm phép nối ?
a. Đây ,đó , ấy , thế kia b. Cái này , việc ấy , điều đó c. Nó , hắn , họ d. Tuy , nhưng , vì , để .
7 . Trong những câu sau câu nào không có khởi ngữ?
a. Thế còn cậu , cậu có sợ không . c. Da tôi ấy à, cậu yên chí .
b. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ . d. Về thưc khuya dậy sớm , anh ấy là vô địch .
8 . Từ in đậm trong câu ca dao sau thuộc thành phần nào của câu: “AnÊ thì ăn những món ngonÊ, làm thì chọn việc cỏn con mà làm”
a. Khởi ngữ b. Cảm thán c. Phụ chú d. Tình thái
9 . Dòng nào sau đây có chứa hàm ý ?
a. Lão chỉ tẩm ngẩm thế nhưng cũng ra phết chứ chả vừa đâu : Lão vừa xin tôi một ít bả cho.
bù . Lão làm lão khổ chứ ai làm lão khổ .
c . Cuộc đời quả thực cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn .
d. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà bất thình lình như vậy .
10 .
 
Gửi ý kiến