Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DT GIUA KI II LOP 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Linh
Ngày gửi: 05h:09' 20-03-2010
Dung lượng: 620.0 KB
Số lượt tải: 4104
Số lượt thích: 2 người (Đỗ Kỳ Phương, nguyễn ngọc minh thư)
PHÒNG GD & ĐT CHÍ LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC bắc an

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN LỚP 4 - NĂM HỌC :2008 -2009
( Thời gian làm bài : 40 phút không kể thời gian giao

Họ và tên học sinh …………………………………………………………………………
Lớp :………………………………………………………………………………………………………

I. PHầN TRắC NGHIệM : 3 điểm
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Câu1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1 km2 = … m2
A . 1000 B. 10 000 C. 1 000 000
Câu 2: Diện tích của hình bình hành có độ dài đáy là 12 cm và chiều cao là 8 cm là:
A. 20 cm2 B. 96 cm C. 96 cm2
Câu 3 : Thương của phép chia 5: 8 có thể viết thành:
A. B. C. D.
Câu 4 : Phân số nào dưới đây bé hơn 1?
A. B. C. D.
Câu 5: Tổng của và là:
A. B. C. D.
Câu 6 : Kết quả của phép tính : là :
A. B. C.
II. Tự LUậN : 7 điểm
Câu 1: 2 điểm Tính :

a.3 + =
b. 4 - =
c . 0 x =


d. : =
Câu 2 : 2 điểm : Tìm y :
a. y + = b. y - =
………………………. ……………………….
………………………. ……………………….
………………………. ……………………….
………………………. ……………………….
Câu 3: 2 điểm
Một cái bình chứa lít sữa , một cái chai chứa lít sữa .Hỏi chai chứa ít hơn bình bao nhiêu lít sữa?

Câu 4: 1 điểm
Trên sân có 24 con gà , trong đó số gà là gà trống. Hỏi số gà mái nhiều hơn số gà trống là mấy con ?

chú : Đáp án , biểu điểm chi tiết khối chuyên môn tự thống nhấtPHÒNG GD & ĐT CHÍ LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC bắc an

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN LỚP 4 - NĂM HỌC :2008 -2009
( Thời gian làm bài : 40 phút không kể thời gian giao đề )


Họ và tên học sinh …………………………………………………………………………
Lớp :………………………………………………………………………………………………………

I. PHầN TRắC NGHIệM ( 3 điểm )
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1 m2 = … ..mm2
A . 1000 B. 10 000 C. 1 000 000
Câu 2: Diện tích của hình bình hành có độ dài đáy là 15 cm và chiều cao là 5 cm là:
A. 20 cm2 B. 15 cm 2 C. 75 cm2
Câu 3 : Thương của phép chia 8 : 5 có thể viết thành:
A. B. C. D.
Câu 4 : Phân số nào dưới đây lớn hơn 1?
A. B. C. D.
Câu 5: Tổng của và là:
A. B. C. D.
Câu 6 : Kết quả của phép tính : là :
A. B. C.

II. Tự LUậN : 7 điểm
Câu 1: 2 điểm : Tính
a. 4 + =
 
Gửi ý kiến