Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De kiem tra HKII mon hoa lop 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Hoàng Minh
Ngày gửi: 17h:23' 26-04-2010
Dung lượng: 13.6 KB
Số lượt tải: 222
Số lượt thích: 0 người

Họ và tên :………………………….. Thứ ……ngày ……tháng …..năm ….
Lớp : 8A……
Bài kiểm tra học kì ii
Môn : Hóa học 8
Thời gian : 45 phút

I . Trắc nghiệm : (2 đ ) Khoanh tròn vào đáp án đúng
1. Dãy các oxit đều là oxit axit?
A. CuO; CO2; NO2; Na2O
B. SO2; P2O5; Fe2O3; Al2O3

 C. CO; SO3; NO; P2O5
D. CuO; SO3; NO; P2O5

 2. Dãy các chất đều là axit
A. HCl; H2SO4
C. HNO3 ; H2O
C. NaOH ; Al(OH)3
D. HCl ; H2O

3. Chất làm quỳ tím chuyển mầu đỏ
A. KOH
B. NaCl
B. H2O
D. HCl

4. Chất làm quỳ tím chuyển mầu xanh
A. H2SO4 B. Ba(OH)2 C. Cu(NO3)2 D. BaCl2
II . tự luận : ( 8đ )
Bài 1( 2đ) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau và cho biết loại phản ứng?

1. CaCO3 ( CaO + CO2

2. K + O2 ( K2O

3. Mg + HCl ( MgCl2 + H2

4. H2 + CuO ( +
Bài 2 ( 3 đ): a.Tính nồng độ mol của 300 ml dung dịch HCl có hoà tan 0,6 mol HCl
b. Tính nồng độ phần trăm của 200 gam dung dịch NaOH có 0.2 mol NaOH
Bài 3 (3đ) Cho 80 gam hỗn hợp Ba và BaO vào nước dư thì thoát ra 11.2 lít khí hiđrô ( đktc)
a. Viết các phương trình phản ứng xẩy ra.
b. Tính khối lượng Ba và BaO trong hỗn hợp ban đầu
( Biết : Zn : 65 , Cl: 35.5 ,H: 1 , Ba: 137 , O: 16 )
Bài làm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hướng dẫn chấm bài kiểm tra hkii
Môn: Hóa học 8
Thời gian : 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

*Ma trận:
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


tn
tl
tn
tl
tn
tl


Oxi – không khí
1
0.51
1


1
2
2.5

Hiđrô- nước1
0.5
2
2


2
3
4.5

Dung dịch


1
3
1
3

Tổng
1
0.5


1
0.5
3
3

1
6
6
10


* Đáp án –biểu điểm


I. trắc nghiệm (2đ): Mỗi câu đúng :0,5 đ
1.C
2.A
3.D
4.B


II. Tự luận : 8 đ
Bài
Đáp án
Biểu điểm

1(2đ).
1. CaCO3 ( CaO + CO2 PƯ phân huỷ
2. 4K + O2 ( 2K2O PƯ hoá hợp
3. Mg + 2HCl ( MgCl2 + H2 PƯ thế
4. H2 + CuO ( Cu + H2O PƯ oxi hoá - khử
( thiếu loại phản ứng trừ 0,25 đ)
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ

2.(3đ)

a. CM HCl = 0.6 / 0.3 = 2M

b. m NaOH = 0.2 . 40 = 8 gam
C%ddNaOH = 8 . 100% / 200 = 4%

1.5đ

0.5đ


3(3đ)
PTHH: Ba + 2H2O Ba(OH)2 + 2 H2
BaO + H2O Ba(OH)2
n H2 = 11,2 / 22,4 = 0. 5 mol
n Ba = 0.5 n H2 = 0.25 mol
mBa = 137 . 0.25 = 34.25 gam
mBaO = 80 – 34.25 =
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓