Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề tiếng anh lớp 4 kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Huy Phước Long (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:51' 11-05-2010
Dung lượng: 81.5 KB
Số lượt tải: 4665
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên :................................................................... bài kiểm tra cuối kì II
Lớp : 4..... Môn : Tiếng anh
Thời gian :35 phút


6...................do you go to school?
- I go to school at 6.30
a. What time b. What c. How

Câu IV: Đọc đoạn văn, điền thông tin vào bảng (1,5 điểm):
My name is Alan. I’m from Singapore. I like chicken and bread very much. But my
sister Lili doesn’t like chicken. She likes fish and hamburger. I like orange juice. Lili likes orange juice too.


Food
Drink


Alan
LiliHọ và tên :................................................................... bài kiểm tra cuối kì II
Lớp : 4....... Môn : Tiếng anh
Thời gian : 35 phút
6...................do you go to school?
- I go to school at 6.30
a. How b. What c. What time

Câu IV: Đọc đoạn văn, điền thông tin vào bảng (1,5 điểm):
My name is Alan. I’m from Singapore. I like chicken and bread very much. But my
sister Lili doesn’t like chicken. She likes fish and hamburger. I like orange juice. Lili likes orange juice too.


Food
Drink


Alan
Lili


Đáp án và biểu điểm
Môn :Tiếng anh Lớp 4
Đề A:
Câu I: Điền cụm từ đúng vào câu, mỗi cum từ đúng được 0,5 điểm
ig 3. ge 5. oc
2. mo 4. ch
Câu II: Sắp xếp từ vào đúng cột, mỗi từ đúng được 0,25 điểm
Động vật: Tiger, monkey, elephant, bear
Thực phẩm: bread, meat, rice, a hamburger
Nghề nghiệp: student, teacher, farmer, singer
Câu III: Khoanh tròn đáp án đúng, mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
a 4. b
b 5. a
c 6. a
Câu IV: Điền thông tin vào bảng, mỗi từ đúng được 0,25 điểm
Food: - Alan: chicken, bread
- Lili: fish, hamburger
Drink: - Alan: orange juice
- Lili: orange juice
Đề B:
Câu I: Điền cụm từ đúng vào câu, mỗi cum từ đúng được 0,5 điểm
1. oc 3. ge 5. mo
2. ch 4. ig
Câu II: Sắp xếp từ vào đúng cột, mỗi từ đúng được 0,25 điểm
Thực phẩm: bread, meat, rice, a hamburger
Nghề nghiệp: student, teacher, farmer, singer
Động vật: Tiger, monkey, elephant, bear
Câu III: Khoanh tròn đáp án đúng, mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
c 4. c
b 5. a
b 6. c
Câu IV: Điền thông tin vào bảng, mỗi từ đúng được 0,25 điểm
Food: - Alan: chicken, bread
- Lili: fish, hamburger
Drink: - Alan: orange juice
- Lili: orange juiceNo_avatar

Khóc dung la violet hay that !

 

No_avatar

good

 
Gửi ý kiến