Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4 CẤP HUYỆN (II)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Quý (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:50' 14-05-2010
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 1523
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4 CẤP HUYỆN


Bài 1: Tìm x:
a. 53 x 31 x X = 4929 b. 429 : (X +31) =11
c. 61 x (1126: X) = 1281 d. 1615: (Xx19)= 17
e. 79 x (X:23) = 316 g. 420: (X:39)=105

Bài 2:
Nếu viết thêm chữ số 8 vào bên phải số chỉ tuổi của Lan thì tổng của số mới tạo thành và số chỉ tuổi của Lan là 118. Tính tuổi Lan?

Bài 3:
An đi từ nhà tới trường hết 10 phút. Tùng đi từ nhà tới trường hết 20 phút.
Nếu Tùng đi trước An 5 phút thì An có đuổi kịp Tùng không? Nếu đuổi kịp thì ở chỗ nào?

Bài 4:
Nếu tăng thêm cho 2 cạnh liền nhau của một miếng đất hình vuông, mỗi cạnh thêm 10m thì diện tích miếng đất tăng thêm 350 m vuông. Tính cạnh miếng đất lúc đầu?

Bài 5:
Tổng 3 số là 1998. Số thứ nhất hơn tổng 2 số kia là 98. Nếu bớt số thứ hai đi 32 thì số thứ hai bằng số thứ ba. Tìm 3 số đó?
No_avatar
Ề THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4 CẤP HUYỆN


Bài 1: Tìm x:
a. 53 x 31 x X = 4929 b. 429 : (X +31) =11
c. 61 x (1126: X) = 1281 d. 1615: (Xx19)= 17
e. 79 x (X:23) = 316 g. 420: (X:39)=105

Bài 2: 
Nếu viết thêm chữ số 8 vào bên phải số chỉ tuổi của Lan thì tổng của số mới tạo thành và số chỉ tuổi của Lan là 118. Tính tuổi Lan?

Bài 3:
An đi từ nhà tới trường hết 10 phút. Tùng đi từ nhà tới trường hết 20 phút.
Nếu Tùng đi trước An 5 phút thì An có đuổi kịp Tùng không? Nếu đuổi kịp thì ở chỗ nào?

Bài 4: 
Nếu tăng thêm cho 2 cạnh liền nhau của một miếng đất hình vuông, mỗi cạnh thêm 10m thì diện tích miếng đất tăng thêm 350 m vuông. Tính cạnh miếng đất lúc đầu?

Bài 5: 
Tổng 3 số là 1998. Số thứ nhất hơn tổng 2 số kia là 98. Nếu bớt số thứ hai đi 32 thì số thứ hai bằng số thứ ba. Tìm 3 số đó?
No_avatar

bai 4 lam the nao ha ban . minh co con hoc ma chang lam duoc cau giup minh nhe

 
Gửi ý kiến