Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:02' 19-05-2010
  Dung lượng: 66.5 KB
  Số lượt tải: 2254
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số: 0 / BC-TrHĐL
  Đạ Long, ngày 20 tháng 05 năm 2010

  BÁO CÁO
  Tổng kết công tác kiểm tra nội bộ năm học 2009-2010

  Kính gửi: Phòng GD&ĐT Đam Rông

  I./ Đặc điểm tình hình
  Thuận lợi:
  Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao thường xuyên của Phòng GD&ĐT Đam rông về công tác kiểm tra nội bộ trường học.
  Đội ngũ nhà trường trẻ được đào tạo chính quy 100% GV đạt chuẩn trở lên có trình độ chuyên môn đạt từ trung bình trở lên.
  Lực lượng cốt cán năng động làm việc có tinh thần trách nhiệm
  Cơ sở vật chất bước đầu đáp ứng được hoạt động dạy và học của GV-HS, trường học được xây dựng mới khang trang sạch đẹp.
  Khó khăn:
  Đội ngũ cán bộ cốt cán còn ít chưa được đào tạo bài bản về công tác kiểm tra.
  Đội ngũ giáo viên còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, tay nghề còn hạn chế nên việc lập hồ sơ sổ sách chưa sáng tạo, còn sơ sài chưa đáp ứng tốt yêu cầu đề ra.
  Trình độ nhận thức HS nhà trường thấp khả năng nắm bắt kiến thức chậm nên cũng ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra.
  II./ Tổ chức lực lượng.
  * Tổ kiểm tra nội bộ.
  Tổ trưởng: Đ/c Trần Văn Tuấn chức vụ Hiệu Trưởng
  Số lượng thành viên là 5 đ/c là các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán.
  III./ Hoạt động kiểm tra của đơn vị.
  Kết quả kiểm tra
  Kết quả kiểm tra toàn diện tổ chuyên môn
  Tổng số tổ CM
  Số tổ đã kiểm tra
  Tỷ lệ %
  Xếp Loại
  
  
  
  
  Tốt
  Khá
  ĐYC
  CĐYC
  
  3
  3
  100%
  
  2
  1
  
  
  Ưu điểm: Hồ sơ chuyên môn được lập đầy đủ, ghi chép cẩn thận, rõ ràng. Hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo đúng định kỳ quy định, các thành viên trong tổ có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, tích cực dự giờ thăm lớp.
  Hạn chế: Nội dung sinh hoạt chuyên môn chưa tập trung vào trao đổi chuyên môn, còn nặng về thủ tục hành chính, các biên bản góp ý chuyên môn còn sơ sài, ý kiến trao đổi còn ít. Trong tổ ghép nhiều nhóm bộ môn nên công tác góp ý giờ dạy, trao đổi chuyên môn còn nhiều hạn chế.
  Kết quả kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên.
  Tổng số GV
  Số GV đã kiểm tra
  Tỷ lệ %
  Xếp loại giờ dạy
  Ghi Chú
  
  
  
  
  Giỏi
  Khá
  ĐYC
  CĐYC
  
  
  17
  
  %
  
  
  
  
  
  
  Ưu điểm: Phần lớn các giáo viên có sự đầu tư vào công tác soạn giảng, chú trọng nâng cao chất lượng dạy học. Đa số giáo viên nắm được đặc trưng bộ môn, các yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học, chất lượng giờ dạy và hồ sơ sổ sách đều đạt yêu cầu trở lên. Không có giáo viên xếp loại kém.
  Hạn chế: Trong quá trình dạy học giáo viên còn làm việc nhiều, dàn trải kiến thức, chưa phân hóa được đối tượng để có phương pháp phù hợp,
  Cách diễn đạt của giáo viên chưa rõ ràng, chưa mang tính gợi mở giúp đỡ học sinh
  Kết quả thanh kiểm tra các chuyên đề chuyên môn.
  a. Thanh kiểm tra việc quản lý và sử dụng thiết bị dạy học.
  - Ưu điểm: Nhà trường đã dành phần lớn kinh phí chi khác gồm 40 triệu đồng để đầu tư mua sắm TBDH để phục vụ cho công tác dạy và học của giáo viên và học sinh.
  + Việc sử dụng các thiết bị của nhà trường các đồng chí CB-GV-NV đều sử dụng đúng quy trình kỹ thuật hướng dẫn của nhà sản xuất.
  + Việc sử dụng đảm bảo tính nguyên tắc phân công trách nhiệm từng bộ phận cụ thể, các thiết bị được lập hồ sơ theo dõi việc sử dụng, bảo quản và sự hao mòn của từng thiết bị.
  + Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc lưu giữ bảo quản.
  Hạn chế: Một số thiết bị chưa đồng bộ, số lượng còn ít, còn thiếu nhiều của một số bộ môn như Lý, Hóa, Sinh, TD.
  + Việc sắp xếp chưa thực sự khoa học, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên sử dụng.
  + Công tác vệ sinh chưa được gọn gàng sạch sẽ.
  + Số lượt giáo viên sử dụng còn ít, kỹ năng sử dụng các thiết bị của giáo viên còn nhiều hạn chế.
  No_avatar
  BẠN NÀO CÓ KỊCH BẢN LỄ TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2009 - 2010 KHÔNG? NẾU CÓ GỬI CHO MÌNH QUA ĐỊA CHỈ NAY: muoimuoi0983@yahoo.com">muoimuoi0983@yahoo.com CÁM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU.
   
  Gửi ý kiến