Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de kiem tra hinh hoc 1 tiet chuong 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Hoà (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:04' 29-10-2008
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 901
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC
Lớp 11-Cơ bản
A. Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Nắm được các kiến thức trong cả chương.
2. Kĩ năng:
- Tìm được ảnh của một điểm, một tam giác, một đoạn thẳng, một đường thẳng, một hình qua các phép dời hình, phép vị tự và phép đồng dạng.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc.
B. Ma trận đề kt:
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TLCâu
Điểm
Câu
Điểm
Câu
Điểm
Câu
Điểm
Câu
Điểm
Câu
Điểm
Câu
Điểm

Phép đối xứng
2
1đ


1
0.5đ
2
2đ


2
2đ
7
5.5đ

phép vị tự
1
0.5đ
1
1đ


1
1đ
3
2.5đ

phép đồng dạng
1
0.5


1
0.5đ
1
1đ
3
2đ

Tổng
4
2đ


2
1đ
4
4đ


3
3đ
13
10

C. Đề bài
I_ Phần trắc nghiệm (3đ):
Câu 1: Tam giác đều có bao nhiêu trục đối xứng:
A. 3 B. 1 C. 0 D. vô số
Câu 2: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy. ảnh của điểm A(-1;5) qua phép đối xứng tâm O có toạ độ:
A. (1;-5) B. (5;-1) C. (1;5) D. (-1;-5)
Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:
A.Với bất kỳ hai điểm A,B và ảnh A’,B’ của chúng qua một phép dời hình, ta luôn có A’B = AB’.
B.Phép dời hình là một phép biến hình không làm thay đổi khoảng cách của hai điểm bất kì.
C. Phép dời hình là một phép biến hình bảo toàn khoảng cách.
D. Phép chiếu lên đường thẳng không phải là phép dời hình.
Câu 4:
Giả sử phép đồng dạng tỉ số k (k > 0) biến hai điểm M và N tương ứng thành M’ và N’. Tacó:
A. MN = M’N’. B. M’N’ = k2MN.
C. . D. MN = -k.M’N’.
Câu 5: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, ảnh của điểm A(-1;2) qua phép đối xứng trục Ox có toạ độ:
A. (-1;-2) B. (2;-1) C. (1;2) D. (1;-2)
Câu 6 Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có pt: x + 3y + 6 = 0. ảnh của d qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là:
A. x + 3y+6 = 0 B. x+3y-6 = 0 C. x-3y=6 = 0 D. –x+ 3y-6 = 0
II. Tự luận:
Câu 1
Trong mặt phẳng toạ độ cho đường thẳng có phương trình x + 2y -3 = 0 và điểm A(1;1).
a. Hãy tìm ảnh của A và d qua phép đối xứng tâm O.
b. Hãy tìm ảnh của d qua phép vị tự tâm A tỉ số 3.
Câu 2
Trong mp Oxy Cho đường tr òn (I;2) trong đó I(1;1). Tìm ảnh của (I;2) qua việc thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm O và phép vị tự tâm O tỉ số 3.
Câu 3
Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao kẻ từ A. Tìm một phép đồng dạng biến tam giác HBA thành tam giác ABC.
D. Đáp án:
I. Trắc nghiệm:
C âu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
A
A
A
A
A
B

II. Tự luận:
câu
Nội dung
Điểm

1
()
a
Khi lấy đối xứng qua O mọi điểm M(x;y) biến thành M’(-x;-y)
nên A biến thành A’(-1;-1) và ảnh của đường thẳng là đường thẳng có pt: -x-3y-2=0.

1
1


No_avatar

Thè lưỡiem muon hoc tot mon hoa cua lop11

 

No_avatar
em cũng muốn học tôt hóa phần hữu cơ lớp 11 ai chỉ cho em với
No_avatar

Gui bai hay lam can phat huy nhe

 

 
Gửi ý kiến