Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi vao lop 10 truong thpt chuyen su pham

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ninh Thi Thao
Ngày gửi: 16h:07' 13-07-2010
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
BO GIAO DUC VA DAO TAO Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam
TRUONG DAI HOC SU PHAM HA NOI Doc lap-Tu do-Hanh phuc

DE CHINH THUC
DE THI TUYEN SINH
VAO TRUONG TRUNG HOC PHO THONG CHUYEN NAM 2010
Mon thi:SINH HOC
(Dung rieng cho thi sinh thi vao lop chuyen Sinh
Thoi gian:150 phut
Cau 1:
1.Vi sao noi khi cacbon oxit (CO) lam giam hieu qua ho hap?
2.Ve so do trao doi chat giua co the voi moi truong .
3.Can cu vao dau,nguoi ta khang dinh rang ruot non la co quan chu yeu cua he tieu hoa dam nhan vai tro hap thu cac chat dinh duong?

Cau 2:
1.The nao la trang thai can bang sinh hoc cua quan xa?Cac bien phap bao ve thien nhien co y nghia nhu the nao voi trang thai can bang quan xa?
2.Neu dac diem khac nhau giua nhom cay ua am song noi thieu anh sang va nhom cay chiu han.
3.Dia y la vi du minh hoa cho moi quan he ho tro hay doi dich?Vi sao ?

Cau 3 :
1.Trong qua trinh giam phan binh thuong,khi ket thuc giam phan 1,tao thanh 2 te bao con.Bo nhiem sac the (NST) o ca 2 te bao con co dac diem gi ?
2.Neu co che (bang so do) hinh thanh the di boi co so luong bo NST cua bo NST la (2n+1) va (2n-1) tu the luong boi 2n.
3.Su bieu hien ra kieu hinh cua mot kieu gen phu thuoc vao nhung yeu to nao?Trong cac yeu to do,yeu to nao duoc xem nhu khong bien doi ?

Cau 4:1.O nguoi,gen A quy dinh tinh trang mat den la troi hoan toan so voi gen a quy dinh tinh trang mat xanh,gen B quy dinh tinh trang toc xoan la troi hoan toan so voi gen b quy dinh tinh trang toc thang.Cac gen nay phan ly doc lap voi nhau.
Mot cap vo chong (ky hieu la P) deu mat den,toc xoan.Ho sinh ra mot nguoi con trai mat xanh toc thang.
a.Xac dinh kieu gen cua P.
b.Ti le sinh con thu 2 giong P ve ca hai tinh trang tren la bao nhieu?
c.Tinh ti le kieu gen co ca 2 gen troi o F1 ?
2.Neu nhung dac diem khac nhau co ban giua NST gioi tinh voi NST thuong.
3.Vi sao Luat Hon nhan va gia dinh cua nuoc ta quy dinh nhung nguoi co quan he huyet thong trong vong 4 doi khong duoc ket hon voi nhau ?

Cau 5:
1.O dau Ha Lan,genA quy dinh tinh trang hat vang la troi hoan toan so voi gen a quy dinh tinh trang hat xanh.
a.Cho giao phan cay hat vang thuan chung voi cay hat xanh.Xac dinh ti le mau hat o cay F1.
b.Hay xac dinh ket qua khi choc ay hat vang giao phan voi cay hat vang.
2.O ca chua,gen A quy dinh tinh trang qua do la troi hoan toan so voi gen a quy dinh tinh trang qua vang,ge B quy dinh tinh trang qua do la troi hoan toan so voi gen b quy dinh tinh trang qua bau duc.Giao phan giua 2 thu ca chua thuan chung khac nhau ve 2 cap tinh trang tuong phan ,thu duoc F1 deu la ca chua qua do,tron.Cho giao phan cay F1 voi cay qua vang tron thu duoc the he lai co 816 cay,trong do co 102 cay qua vang,bau duc.
a.Xac dinh quy luat di truyen chi phoi 2 tinh trang tren.
b.Xac dinh kieu gen cua P.
c.So luong cay qua do ,tron o the he lai la bao nhieu?

……………………………..Het………………………………..

Ghi chu :Can bo coi thi khong giai thich gi them.

Ho va ten thi sinh:……………………………………….So bao danh…………………


+
No_avatar

Chua co ai boc tem bai nay ah,thoi de toi tu boc tem cho bai cua minh vay

Note:do phong chu cua may toi co van de len khi up len chu khong co dau vi vay ai doc khong hieu thi noi voi toi theo ia chi thegirldoncry@gmail.com">thegirldoncry@gmail.com nha.

 
Gửi ý kiến