Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De Kiem tra hoc ki 2 - GDCD 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Mười (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:20' 12-10-2017
Dung lượng: 61.0 KB
Số lượt tải: 361
Số lượt thích: 0 người
Sở GD & ĐT Hải Dương
Trường THPT NAM SÁCH II

Họ và tên....................................................
Lớp:............................................................
Đề kiểm tra học kỳ 2
Môn: Giáo dục công dân lớp 11
(Thời gian làm bài 45 phút)
Đề số 01


Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo
Đề bài

I. Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm).
- Bao gồm 12 câu, mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
- Hãy đọc kỹ câu hỏi và lựa chọn 1 phương án đúng nhất.

Câu 1: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta theo hình thức nào dưới đây:
A. Quá độ trực tiếp từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
B. Quá độ gián tiếp từ xã hội tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.
C. Quá độ từ xã hội tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
D. Quá độ từ xã hội chiếm hữu nô lệ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển của phong kiến và tư bản chủ nghĩa.
Câu 2: Quan điểm nào sau đây là đúng khi nói về bản chất của nhà nước:
A. Nhà nước mang bản chất của giai cấp thống trị.
B. Nhà nước mang bản chất của nền kinh tế nhiều thành phần.
C. Nhà nước là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác.
D. Nhà nước mang bản chất của giai cấp bóc lột người lao động.
Câu 3: Điền vào chỗ trống cụm từ còn thiếu cho hoàn chỉnh khái niệm sau:
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, ..................................................................................................., do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
A. Chịu sự giám sát của nhân dân. B. Quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật.
C. Chăm lo toàn diện cho nhân dân. D. Được xây dựng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Câu 4: Đâu là nhận định cơ bản về bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa:
A. Là nền dân chủ của giai cấp công nhân.
B. Là nền dân chủ của giai cấp thống trị xã hội.
C. Là nền dân chủ của quảng đại quần chúng nhân dân, được thực hiện chủ yếu bằng nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 5: Nối A với B sao cho phù hợp các nọi dung sau:
A
B

1. Dân chủ trực tiếp
a) Đại biểu Quốc hội, Đại biểu hội đồng Nhân dân các cấp

2. Dân chủ đại diện
b) Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, công dân tham gia bầu trưởng thôn, tham gia bàn bạc tu sửa nhà văn hoá...

Câu 6: Dân số tăng quá nhanh là một trong những nguyên nhân dấn đến tình trạng nào ở nước ta hiện nay:
A. Thừa lao động, khó giải quyết việc làm.
B. Mức sống thấp, bệnh tậ nhiều.
C. Tệ nạn xã hội tăng
 
Gửi ý kiến