Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập Sinh học Tế Bào

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam trong sách cũ
Người gửi: Huỳnh Mạnh Tien
Ngày gửi: 00h:44' 12-09-2010
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 795
Số lượt thích: 0 người
Bài tập di truyền ở cấp độ tế bào

Câu 1:
Có 3 TB sinh trưởng A, B, C nguyên phân số lần liên tiếp cho một số TB con. Biết TB A nguyên phân 2 lần, TB B nguyên pân 5 lần và tổng số TB con sinh ra là bình phương của một số nguyên dương.Tính số lần nguyên phân của TB C. Số thoi vô sắc đã hình thành và phân hủy trong quá nguyên phân của TB C.
Câu 2:
Một hợp tử của 1 loài nguyên phân cho cac TB con. Xét 3 TB A, B, C trong số đó. Tế bào A nguyên phân liên tiếp một số lần cho các TB con bằng số NST đơn bội trong bộ NST lưỡng bội của loài. TB B và TB C nguyên phân một số lần cho các TB con, số lần nguyên phân của TB C gấp đôi số lần nguyên phân của TB B. Tất cả các TB con sinh ra từ 3 TB trên có tổng cộng 224 NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi. Tính 2n. Số lần nguyên phân của A, B, C.
Câu 3:
Theo dõi quá trình sinh sản của 1 TB SD và 1 TB SDSK ở vùng sinh sản trong cơ thể một sinh vật người ta nhân thấy TĐPB của TB SDSK nhanh gấp 3 lần TĐPB của TB SD. Sau 1 TG PB như nhau, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình phân bào của 2 loai TB trên tất cả 3108 NST đơn. Xác định 2n. Số lần nguyên phân của mỗi TB.
Theo dõi sự hình thành giao tử ở cả 2 ca thể thuộc 2 loài sinh vật A và B, người ta nhân thấy số loại giao tử mang 2 NST có nguồn gốc từ bố ở loài A gấp 4 lần số loại giao tử chứa 4 NST có nguồn gốc từ mẹ của loài B.
Câu 4:
Một hợp tử của loài A nguyên phân cho các TB con. Xét 3 TB con : A1, A2, A3. Các TB này lần lượt NP một số đợt, TB con sinh ra một số có sức sống kém bị phân hủy do đó sau quá trình A1 nguyên phân cho một số TB bằng số cặp NST trong bộ NST lưỡng bội của loài. A2 cho 43 TB con, A3 cho một số TB con chứa tổng cộng 420 cặp NST. Biết tổng số cặp NST trong các TB A1 và A3 nhỏ hơn A2.
Tính 2n của A và B. Sau quá trình nguyên phân A3 cho bao nhiêu TB.
Theo dõi sừ phân chia của 1 hợp tử người ta nhân thấy TĐPB giảm dần đều. Biết TG của lần phân bào đầu tiên là 1 phút 20 giây và của lần phân bào cuối cùng là 2 phút 40 giây. Tổng số TG phân chia của TB là 10 phút.
Sau đó các TB con của hợp tử phân thanh 3 nhóm A, B, C tiếp tục phân chia thêm một số đợt nữa. Nhóm B có số lần NP ít hơn nhóm A 1 lần và nhiều hơn nhóm C cũng 1 lần. Trong mỗi nhóm các TB có số lần phân chia như nhau. Sau NP, số TB của nhóm A gấp 8 lần số TB của nhóm B. TS TB con của các nhóm nhận được sau cùng là 440 TB. Biết số Tb con trong nhóm C bằng 2n .
Tính số lần NP của hợp tử đợt 1. Sl từng nhóm A, B, C. Số lần NP từng nhóm. 2n? Số kiểu đa nêu trong giảm phân xay ra trao đổi chéo 2 cặp đồng dạng tại 1 điểm nếu biết các cặp NST tương dồng có cấu trúc khác nhau
Câu 5:
Ở ruồi giấm, một tế bào trải qua một số lần nguyên phân, tất cả số tế bào con đã thực hiện giảm phân tạo giao tử, với hiệu suất thụ tinh là 12,5% đã có 16 hợp tử được hình thành. Tổng số nguyên liệu tương đương với số nhiễm sắc thể đơn mà môi trường cung cấp là 504. Xác định giới tính của ruồi giấm và số lần nguyên phân của tế bào ban đầu.
Câu 6:
Một tế bào sinh dục sơ khai của một cá thể đực qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp tổng cộng 240 NST đơn. Số NST đơn có trong một giao tử được tạo ra ở vùng chín gấp đôi số tế bào tham gia vào đợt phân bào cuối cùng tại vùng sinh sản.
a. Số NST đơn mà môi trường nội bào cung cấp cho mỗi giai đoạn phát triển của tế bào sinh dục trên?
b. Cá thể trên có thể tạo ra bao nhiêu loại giao tử nếu trong quá trình giảm phân tạo giao tử có 2 cặp NST trao đổi chéo tại một điểm, một cặp NST có trao đổi chéo tại 2 điểm không cùng lúc và 1cặp NST không phân li trong lần giảm phân 1.
Câu 7 :
Một TB mầm ( TBSK) của ruồi giấm đực có bộ NST 2n=8 được kí hiệu AaBbCcXY. TB này NP
No_avatar
Thầy gửi những bài tập này hay lắm nhưng có một vài bài khó em giải chưa ra thầy có thể gửi đáp án các bài tập này không vậy?
 
Gửi ý kiến