Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de KT giua ki I lop 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thắng
Ngày gửi: 14h:22' 03-10-2010
Dung lượng: 112.5 KB
Số lượt tải: 2980
Số lượt thích: 0 người
Trường tiểu học

đề kiểm tra định kì giữa học kì I - năm học 2010 - 2011
Môn : Toán - Lớp 5
( Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề )

Câu 1 ( 1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý em cho là đúng nhất.
1. Số gồm: “ Chín trăm mười đơn vị, 8 phần nghìn ” được viết là:
A. 900,8 B. 9,008 C. 910,0008 D. 910,008
2. Số “ được viết dưới dạng phân số thập phân là:
A. B. C. D.

Câu 2 ( 2 điểm ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
a. 0,2 < ........ < ............. < ................ < ............ < 0,3
b. 3kg 5g = ................. kg 400 kg = ................... tấn.
c. 16,5m2 = ............. m2.......... dm2 7,6256 ha = .................. m2
d. 7,4m = ............. m .......... cm 5km 75m = ................. km.
Câu 3 ( 1 điểm ) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.
a. b. 0,32; 0,199; 0,318; 0,1897; 0,4.
Câu 4 ( 2 điểm) Tính:
a. b.
Câu 5 ( 1.5 điểm ) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 240m, chiều rộng bằng chiều dài.
a. Tính diện tích thửa ruộng đó.
b. Biết rằng trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được tạ thóc. Hỏi trên khu ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?
Câu 6 ( 1.5 điểm) Hiện nay, mẹ hơn con 24 tuổi. Cách đây 3 năm, tuổi con bằng tuổi mẹ. Tính tuổi con hiện nay ?
Câu 7 (1 điểm) Tính nhanh:Trường tiểu học
Tên HS:...................................................Lớp: ......

Bài kiểm tra định kì giữa học kì I - năm học 2010 - 2011
Môn : Toán - Lớp 5
( Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề )

Câu 1 ( 1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý em cho là đúng nhất.
1. Số gồm: “ Chín trăm mười đơn vị, 8 phần nghìn ” được viết là:
A. 900,8 B. 9,008 C. 910,0008 D. 910,008
2. Số “ được viết dưới dạng phân số thập phân là:
A. B. C. D.
Câu 2 ( 2 điểm ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
a. 0,2 < ........ < ............. < ................ < ............ < 0,3
b. 3kg 5g = ................. kg 400 kg = ................... tấn.
c. 16,5m2 = ............. m2.......... dm2 7,6256 ha = .................. m2
d. 7,4m = ............. m .......... cm 5km 75m = ................. km.
Câu 3 ( 1 điểm ) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.
a. b. 0,32; 0,199; 0,318; 0,1897; 0,4.
......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4 ( 2 điểm) Tính:
a. b.
......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Câu 5 ( 1.5 điểm ) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 240m, chiều rộng bằng chiều dài.
a. Tính diện tích thửa ruộng đó.
b. Biết rằng trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được tạ thóc. Hỏi trên khu ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?
......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ Câu 6 ( 1.5 điểm) Hiện nay, mẹ hơn con 24 tuổi
No_avatarf
do dien lam an the a
 
Gửi ý kiến