Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiem tra chuong 1 hinh 7( co ma tran va dap an)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trắc Sơn
Ngày gửi: 22h:34' 13-10-2010
Dung lượng: 205.5 KB
Số lượt tải: 992
Số lượt thích: 0 người

Ma trận đề kiểm tra chương I - hình học 7

Chủ đề cơ bản
Nhận Biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


1. Hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc
1
1
1
1,5
2
2,5

2. Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
1
1
1
2
2
3

3. Hai đường thẳng song song, tiên đ ề Ơ cơ lít1
2,5
1
1

2
3,5

4. Định lí1
1


1
1

Tổng
 3
3,5
 2
3,5
2
3
7
10


Trắc nghiệm : tự luận = 3:7
Nhận biết : thông hiểu: vận dụng = 3,5:3,5:3,5
14/10/2010 1:52:17 PM
Đề kiểm tra chương 1 – hình học 7
Đề 1
I . Phần trắc nghiệm : ( 3 điểm )
*Chọn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1 : Đường trung trực của đoạn thẳng A B là :
A. Đường thẳng vuông góc với AB
B. Đường thẳng đi qua trung điểm của AB
C . Đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB
D .Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 2 : Trong Hình 1,  và  là 2 góc:

A. Kề bù
B. Đồng vị

C. So le trong
D. Trong cùng Phía


Câu 3. Qua một điểm A nằm ngoài đường thẳng a vẽ được :
Chỉ một đường thẳng song song với a
Hai đường thẳng song song với a
Ba đường thẳng song song với a
Vô số đường thẳng song song với a
II. Tự luận (7đ)
Câu 4. (1,5đ)
Trong hình vẽ 2, biết a và b cắt nhau tại O và 
Xác định góc đối đỉnh với góc 
Tính số đo góc đối dỉnh với góc 
Câu 5. (2đ) Trong hình vẽ 3 hãy cho biết:
Góc đồng vị với góc 
Góc trong cùng phía với góc 

Câu 6 ( 2,5đ) Cho hình vẽ 4, biết a//b và
Tính
So sánh và
Tính


Câu 7(1đ) Phát biểu định lí cho bởi GT – KL sau :
GT: a và b phân biệt,
KL: a// b
Đáp án – thang điểm
Đề 1

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm
1. C 2. C 3. A
II. Tự luận (7đ)
4

a) Góc đối đỉnh với  là
0,75 đ


b) Vì  là là 2 góc đối đỉnh nên  = =
0,75 đ

5
a) Góc đồng vị với góc  là

1 đ


b) Góc trong cùng phía với góc  là

1 đ

6


a) so le trong)
0,75 đ


b) Chỉ ra được =

1đ


c)
0,75đ

7
Hai đường thẳng phâ
No_avatar
Cam on de hay
 
Gửi ý kiến