Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chuyen de SO2, CO2 tac dung voi dd KIEM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Yên Phương
Ngày gửi: 12h:43' 14-10-2010
Dung lượng: 80.5 KB
Số lượt tải: 1329
Số lượt thích: 0 người
CO2, SO2 TÁC DỤNG VỚI DD KIỀM-MUỐI CACBONAT
A. Lý thuyết:
1. Bài toán về CO2, SO2 dẫn vào dd NaOH, KOH:
- Khi cho CO2 hoặc SO2 tác dụng với dd NaOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối:
k = hoặc k = 
+ k 2 : chỉ tạo muối Na2CO3
+ k 1 : chỉ tạo muối NaHCO3
+ 1 < k < 2 : tạo 2 muối NaHCO3 và Na2CO3
Lưu ý:
- Có những bài toán không thể tính k. Khi đó phải dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối:
+ Hấp thụ CO2 vào NaOH dư chỉ tạo muối Na2CO3
+ Hấp thụ CO2 vào NaOH tạo ra dd muối. Sau đó thêm BaCl2 dư vào dd muối thấy kết tủa. Thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa nữa Tạo cả 2 muối Na2CO3 và NaHCO3
+ Trong trường hợp không có các dữ kiện trên thì chia trường hợp để giải.
2. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dd Ca(OH)2, Ba(OH)2:
Để biết khả năng xảy ra phản ứng ta tính tỉ lệ k: k = 
+ k 2 : chỉ tạo muối Ca(HCO3)2
+ k 1 : chỉ tạo muối CaCO3
+ 1 < k < 2 : tạo 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2
Khi những bài toán không thể tính k ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư thì chỉ tạo muối CaCO3
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa có sự tạo thành cả CaCO3 và Ca(HCO3)2
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy có kết tủa nữa có sự tạo thành cả CaCO3 và Ca(HCO3)2
- Nếu không có kết tủa, ta phải chia ra trường hợp để giải.
- Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào dd bazơ nhất thiết phải xảy ra sự tăng giảm khối lượng dd. Thường gặp nhất là hấp thụ sản phẩm cháy bằng dd Ca(OH)2 hoặc dd Ba(OH)2. Khi đó :
Khối lượng dd tăng = mhấp thụ - mkết tủa
Khối lượng dd tăng = mkết tủa - mhấp thụ
+ Nếu mkết tủa > mCO2 thì khối lượng dd giảm so với khối lượng dd ban đầu.
+ Nếu mkết tủa < mCO2 thì khối lượng dd tăng so với khối lượng dd ban đầu.
+ Khi dẫn a gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi dư, sau phản ứng khối lượng dd tăng b gam và có c gam kết tủa tạo thành, thì luôn có : a = c + b
+ Khi dẫn a gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi dư, sau phản ứng khối lượng dd giảm b gam và có c gam kết tủa tạo thành, thì luôn có : a = c – b
3. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dd NaOH, Ca(OH)2
Tính tỉ lệ k : k = 
Nếu: + k 2 : chỉ tạo ion CO32-
+ k 1 : chỉ tạo ion HCO3-
+ 1 < k < 2 : tạo cả 2 ion CO32- và HCO3-
B. Bài tập:
1. (ĐHB-2008). Nhiệt phân hoàn toàn 40g một kim loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí CO2 (đktc). Thành phần % về khối lượng của CaCO3.MgCO3 trong 2 loại quặng nêu trên là:
A. 40% B. 50% C. 84% D. 92%.
2. (ĐHA-2008). Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 500ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 19,70 B. 17,73 C. 9,85. D. 11,82
3. (ĐHA-2007). Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dd Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76g kết tủa. Giá trị của a là:
A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04.
4. (CĐAB-2008). Dẫn từ từ V lít khí CO (đktc) đi qua ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ
 
Gửi ý kiến