Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề KT giữa HK 1 môn Toán lớp4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tiểu học Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam
Người gửi: Nguyễn Sơn Hồng
Ngày gửi: 15h:46' 20-10-2010
Dung lượng: 81.5 KB
Số lượt tải: 4454
Số lượt thích: 1 người (Lương Luyện, Nguyễn Thị Luyến)
Trường tiểu học Đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I
Đạo Lý Môn toán lớp 4
----:---- (Năm học: 2009 - 2010)
***************@****************
Họ và tên học sinh: ……………………………………………….
Lớp : …… Trường tiểu học Đạo Lý. Số báo danh


Môn toán lớp 4
(Học sinh làm bài trong thời gian 60 phút)
Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
a, Giá trị chữ số 8 trong số 4 8967 là:
A. 8 B. 80 C. 800 D. 8000
b, Số lớn nhất trong các số: 684257; 684275; 684750; 684725
A. 684257 B. 684750 C. 684275 D. 684725

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a, 5 tấn 83 kg = ...................... kg là:
A. 583 B. 5830 C. 5083 D. 5038
b, 2 phút 10 giây = ................... giây là:
A. 30 B. 70 C. 210 D. 130

Bài 3. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a, Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có giá trị là:
A. 211 B. 221 C. 231 D. 241
b) Số trung bình cộng của hai số 123 và 105 là:
A. 228 B. 144 C. 214 D. 114

Bài 4. Tính:

a, Phép cộng 957643 + 8564 có kết quả là :
A. 966107 B. 966207 C. 1043283 D. 1814043
b, Phép trừ 817 dag – 529 dag Có kết quả là :
A .231 dag B .287 dag C . 288 dag D .289 dag
Bài 5. Đúng ghi đúng Đ, sai ghi S:

a, Năm 1890 thuộc thế kỷ XIX b, Năm 1527 thuộc thế kỷ XVI
c, Năm 1780 thuộc thế kỷ XVII d, Năm 1010 thuộc thế kỷ X

Bài 6. Đặt tính rồi tính
845763 + 96858 607549 - 536857 1837 x 3 78584 : 8

Bài 7. Bài toán:
Vụ mùa vừa qua thu hoạch từ hai thửa ruộng được 7 tấn 5 tạ thóc. Thu ở thửa ruộng thứ hai được nhiều hơn thửa ruộng thứ nhất 7 tạ thóc.
Hỏi thu hoạch mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki lô gam thóc?

Bài giải

Trường tiểu học Hướng dẫn đánh giá môn toán lớp 4
Đạo Lý đề kiểm tra Giữa học kì I
-----:----- ( Năm học: 2009 - 2010)
************@***********

Câu 1. (1 điểm)
- Học sinh làm đúng mỗi ý cho: 0,5 điểm
ý a, ( D ý b, ( B
Câu 2. (1 điểm)

- Học sinh làm đúng mỗi ý cho: 0,5 điểm
ý a, ( C ý b, ( D
Câu 3. (1,5 điểm)

a, Học sinh nêu đúng kết quả cho: ý a, ( A 1 điểm
b, Học sinh nêu đúng kết quả cho: ý b, ( D 0,5 điểm

Câu 4. (1 điểm)

- Học sinh làm đúng mỗi ý cho: 0,5 điểm
ý a, ( B ý b, ( C

Câu 5. (1,5 điểm)

- Học sinh điền đúng mỗi chữ vào ô trống cho: 0,4 điểm
* ý a, ( Đ * ý b, ( Đ
* ý c, ( S * ý d, ( S
Câu
 
Gửi ý kiến