Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi năng lực giáo viên năm học 2010-2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đức Việt
Ngày gửi: 22h:44' 03-11-2010
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 1735
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NAM ĐÀ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học : 2010-2011

ĐỀ CHÍNH THỨC
PHẦN THI LÝ THUYẾT
KIỂM TRA NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Câu 1:
Đồng chí: hãy chọn một trong hai tiết dạy của phần thi thực hành để trình bày mức độ cần đạt về kiến thức, về kỹ năng của bài dạy . (4 điểm)
Câu 2 :
Đồng chí: hãy nêu nội dung Điều 14 trong chương IV của Quyết định số 40/2006/ QĐ-BGĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở . (2điểm)
Câu 3:
Đồng chí: hãy nêu tóm tắt các bước thực hiện khi tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng của môn học? (2điểm)
Câu4:
Đồng chí: hãy nêu tóm tắt kĩ thuật dạy học “khăn trải bàn”? và vẽ sơ đồ. (1 điểm).
Theo đ/c kĩ thuật dạy học “khăn trải bàn áp dụng vào trường mình dạy có hiệu quả không , tại sao? (1điểm)
…………………………………………………………………………………………………


Lưu ý :
Bài thi của giáo viên được lưu vào Folders do giáo viên tự lập và lưu vào ổ đĩa D.
VD : Giáo viên A có số báo danh là 01 thì lưu tên Folders : SBD-01
TRƯỜNG THCS NAM ĐÀ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI Năm học : 2010-2011

ĐÁP ÁN : ĐỀ CHÍNH THỨC
PHẦN THI LÝ THUYẾT


Câu 1: ( 4 điểm )
Giáo viên trình bày đúng một trong hai tiết dạy của phần thực hành đạt các
yêu cầu sau :
Về kiến thức :đạt đầy đủ 6 mức độ : ( 3điểm )
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Phân tích
Đánh giá
Sáng tạo
Ba mức độ : ( Nhận biết + Thông hiểu + Vận dụng ) đạt 2 điểm
Ba mức độ : ( Phân tích + Đánh giá +Sáng tạo ) đạt 1 điểm
b.Về kỹ năng : ( 1điểm )
Trên cơ sở năng lực và trí tuệ , Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học
để trả lời câu hỏi , giải bài tập , kỹ năng tính toán , thực hành …
Câu 2: ( 2 điểm )
Giáo viên nêu đầy đủ hai điều kiện ( Xét lên lớp hoặc không được lên lớp )
của Điều 14 – Chương IV của Quyết định số 40/2006/QĐ-BGĐT ngày 05
tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo về ban hành quy
chế đánh giá , xếp loại học sinh trung học cơ sở .
Mỗi điều kiện nêu đầy đủ đạt1điểm .
Thiếu mỗi ý của điều kiện 1( HS được lên lớp ) , trừ 0,5 điểm .
Thiếu mỗi ý của điều kiện 2 ( HS không được lên lớp ), trừ 0,25 điểm
ĐÁP ÁN câu :3.
ý1. Nghiên cứu SGK và tài liệu tham khảo để xác định kiến thức bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng để thực hiện các bước tiếp theo:
ý2. Xác định được khả năng đáp ứng và các nhiệm vụ nhận thức của HS:
ý3. Lựa chọn phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy học, hình thức tổ chức dạy học và cách thức đánh giá cho phù hợp giúp HS chủ động sáng tạo, phát triển năng lực tự học.

ý 4. Vận dụng chuẩn kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng các hoạt động lên lớp.
Mỗi ý đúng cho 0.5 điểm(0.5)đ

………………………………………………………………………………………….
Câu4
Đ/c hãy nêu tóm tắt kĩ thuật dạy học “khăn trải bàn”? và vẽ sơ đồ. 1đ
Theo đ/c kĩ thuật dạy học “khăn trải bàn áp dụng vào trường mình dạy có hiệu quả không , tại sao? 1đ
..............................................................
ĐÁP ÁN câu 4
Đáp án như hình vẽ (1đ)
Giám khảo tổng hợp và tự nhận xét bài làm của thí sinh và cho điểm.(1đ)


 
Gửi ý kiến