Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA NĂNG LỰC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Văn Quang
Ngày gửi: 19h:30' 09-11-2010
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 524
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD - ĐT BẠC LIÊU HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI VÒNG
TỈNH CẤP THCS LẦN IV NĂM HỌC 2010 - 2011
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150’ (không kể thời gian gioa đề)
(Gồm một trang)

ĐỀ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC

Câu 1: (3.5 đ) :
Anh (chị) hãy cho biết nhiện vụ của giáo viên bộ môn được quy định trong “ Điều lệ THCS, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học” ( Ban hành theo quyết định số 07/2007/QĐ - BGDĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo).
Câu 2: (1.5 đ):
Quyết định số 51/2008/QĐ - BGDĐT ngày 15/09/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc “ Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành theo quyết định số 40/2006/QĐ - BGDĐT ngày 15/10/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo” đã quy định cách tính “điểm trung bình môn của học kì và cả năm học đối với các môn học đánh giá bằng điểm” như thế nào?
Câu 3: (5 đ):
Một trong những tiêu chí thuộc chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở dược nêu trong “Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông” (Ban hành theo Thông tư 30/2009/TT - BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) là:
“Phát hiện giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những nhu cầu mới trong giáo dục”.
(Tiêu chí 25 - Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp)
Anh (chị) hãy nêu và phân tích một vấn đề cụ thể mà bản thân đã phát hiện và giải quyết” theo yêu cầu của tiêu chí nói trên.

HẾT

 
Gửi ý kiến