Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 45 phút hình học 6 chương I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Oanh
Ngày gửi: 05h:43' 23-11-2010
Dung lượng: 74.5 KB
Số lượt tải: 868
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I
MÔN HÌNH HỌC LỚP 6
1, Ma trận:
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


tn
tl
tn
tl
tn
tl


Điểm, Đường thẳng, Tia
3

1,5

3

1,5
1

3

1

4
8

10

Tổng
3
1,5
4
4,5
1
4
8
10

2, Đề bài:

THCS NHÂN HOÀ
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Ngày kiểm tra: 23/11/2010
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 6I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và đầy đủ nhất.
Câu 1: Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng.
A. Điểm A nằm giữa hai điểm B và C nếu AB + BC = AB
B. Điểm B nằm giữa hai điểm A và C nếu BA + AC = BC.
C. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B nếu AC + CB = AB.
D. Cả ba câu trên đều sai.
Câu 2: Cho hình vẽ:

Cho biết có bao nhiêu đoạn thẳng ?
A. 3; B. 6; C. 4; D. 5
Câu 3: Cho AB = 7 cm; BC = 5 cm, Trong đó điểm B nằm giữa thì khi đó:
A. AC = 12 cm B. AC > 12 cm C. AC < 12 cm D. AC ≤ 12 cm
Câu 4: Xem hình vẽ bên:
Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng ?
A. 4 bộ B. 5 bộ
C. 7 bộ. D. 6 bộ.
Câu 5: Với hình vẽ ở câu 4. Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt?
A. 4 B. 5
C. 6 D. 7
Câu 6: Cho đoạn thẳng AB. M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:
A. MA = . B. AM = MB và MA + MB = AB;
C. M nằm giữa A và B. D. M cách đều A và B.
II/ Phần tự luận: (7 điểm)
Bài 1:
Cho đoạn thẳng AB = 4 cm. Lấy điểm M trên tia BA sao cho BM = 8 cm.
a) Trong ba điểm A, B, M điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?
b) Tính AM.
c) Điểm A có là trung điểm của BM không ? Tại sao ?
Bài 2:
Cho ba đường thẳng a, b, c. Tìm số giao điểm của ba đường thẳng. Vẽ hình minh hoạ cho từng trường hợp. 3, Đáp án và biểu điểm:
I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
b
a
d
a
b

II/ Phần tự luận: (7 điểm)
Bài 1: (4 điểm)
Vẽ hình đúng, đủ, đẹp (1 điểm)
A, b, c đúng, dủ (mỗi câu 1 điểm)
Bài 2: (3 điểm)
- Vẽ được đúng 4 trường hợp (mỗi trường hợp 0,5 điểm)
- Hình vẽ đẹp, sạch (1 điểm)

 
Gửi ý kiến