Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi chọn HSG lớp 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THCS Chu Văn An
Người gửi: Nguyễn Đình Hành (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:18' 02-12-2010
Dung lượng: 94.0 KB
Số lượt tải: 4020
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAK PƠ
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8
Môn Hóa học . Năm học: 2010-2011
Thời gian: 120’ ( Không kể thời gian phát đề)

---------( Đề gồm: 01 trang)---------

Hãy đọc kỹ đề bài và chọn câu dễ để làm trước!
ĐỀ THI:

Câu 1 (2,5 điểm): Chọn hệ số thích hợp để cân bằng các phản ứng hóa học sau đây ( không thay đổi chỉ số x,y trong phản ứng ở câu a và d ):
a) FexOy + CO Fe + CO2
b) CaO + H3PO4 Ca3(PO4)2 + H2O
c) Fe3O4 + HCl FeCl2 + FeCl3 + H2O
d) FexOy + HCl  + H2O
e) Al2O3 + HCl AlCl3 + H2O

Câu 2 (1,0 điểm): Một nguyên tử X có tổng số hạt electron, proton, nơtron trong nguyên tử là 46, biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện 14 hạt. Tính số proton, số nơtron trong nguyên tử X và cho biết X thuộc nguyên tố hóa học nào?
Câu 3 (2,0 điểm): Hợp chất A được cấu tạo bởi nguyên tố X hóa trị V và nguyên tố oxi. Biết phân tử khối của hợp chất A bằng 142 đvC. Hợp chất B được tạo bởi nguyên tố Y ( hóa trị y, với 1( y ( 3) và nhóm sunfat ( SO4), biết rằng phân tử hợp chất A chỉ nặng bằng 0,355 lần phân tử hợp chất B. Tìm nguyên tử khối của các nguyên tố X và Y. Viết công thức hóa học của hợp chất A và hợp chất B.
Câu 4 (1,5 điểm): Một hợp chất X gồm 3 nguyên tố C,H,O có thành phần % theo khối lượng lần lượt là 37,5% ; 12,5% ; 50%. Biết . Tìm CTHH của hợp chất X.
Câu 5 (1,5 điểm): Một hỗn hợp Y có khối lượng 7,8 gam gồm 2 kim loại Al và Mg, biết tỷ lệ số mol của Al và Mg trong hỗn hợp là 2 : 1.
a) Tính số mol của mỗi kim loại trong hỗn hợp Y.
b) Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp Y.

Câu 6 (1,5 điểm): Cho biết trong hợp chất của nguyên tố R ( hóa trị x ) với nhóm sunfat (SO4) có 20% khối lượng thuộc nguyên tố R.
a) Thiết lập biểu thức tính nguyên tử khối của R theo hóa trị x.
b) Hãy tính % khối lượng của nguyên tố R đó trong hợp chất của R với nguyên tố oxi ( không xác định nguyên tố R).
Phụ lục: Bảng tra cứu nguyên tử khối và số proton của một số nguyên tố có liên quan:

Kí hiệu nguyên tố
P
O
Ca
Mg
C
S
Fe
H
Al

Nguyên tử khối
31
16
40
24
12
32
56
1
27

Số proton
15
8
20
12
6
16
28
1
13

------------Hết đề -------------

Ghi chú: - Thí sinh được dùng máy tính bỏ túi theo quy định của Bộ GD&ĐT, không được tra cứu bất kỳ tài liệu nào khác bảng phụ lục trên.
- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh: .................................. SBD:................ Lớp: .................. Phòng thi: ..........................

PHÒNG GD&ĐT ĐAK PƠ
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8
Môn Hóa học . Năm học: 2010-2011
Thời gian: 120’ ( Không kể thời gian phát đề)


HƯỚNG DẪN CHẤM
( gồm: 02 trang )

Câu/ ý
Nội dung đáp án
Điểm

Câu 1
(2,5đ)
Mỗi PTHH lập đúng được 0,5 điểm
a) FexOy + yCO xFe + yCO2
b) 3CaO + 2H3PO4 Ca3(PO4)2 + 3H2O
c) Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
d) FexOy + 2yHCl x + yH2O
e) Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ0,5 đ

Câu 2
(1,0 đ)

Ta có: 2p + n = 46 (1)
Mà: 2p – n = 14 (2)
Lấy (1) + (2) được 4p = 60 ( p = 15 ( n = 16
Vì số p = 15 nên
No_avatarf
Đề quá hay!
No_avatar

đề rất hay.Mong mọi người post đề thật nhiều, mình cũng muốn tham khảo để thi vào dội tuyển của trường môn chuyên hoa 8

Avatar

Tại đây còn nhiều đề thi và tài liệu Hóa học. Xin mời bấm chuột vào banner dưới đây:

http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/blog/2957/layout/Baner3.jpg

No_avatarf
Cảm ơn thầy Nguyễn Đình Hành!
No_avatarf

de hay wa!!!!!!!!!!thanks

 

No_avatar

cam on thay nhieu

 

No_avatar

cảm ơn thầy nhiều nha.đề của thầy hay lắm.nếu em đậu em sẽ cảm ơn thầy nhiều lắmCười nhăn răng

 
Gửi ý kiến