Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE CUONG THI HK I-GDCD 12 (nh10-11)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phước Vĩnh
Ngày gửi: 16h:32' 02-12-2010
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 848
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I
MÔN GDCD LỚP 12
1/ Thế nào là bình đẳng trong HNGĐ?Nhà nước có trách nhiệm như thế nào trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trong hôn nhân gia đình?
- Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình: Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng và các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội.
- Trách nhiệm của nhà nước:
+ Có chính sách, biện pháp, tạo điều kiện để công dân xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, gia đình thực hiện được đầy đủ các chức năng.
+ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân, gia đình, xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu.
+ Xử lí kịp thời, nhiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.
2/Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được thể hiện như thế nào trong quan hệ giữa cha mẹ và con?
- Bình đẳng giữa cha mẹ và con:
Cha mẹ (kể cả bố dượng, mẹ kế) có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với các con: thương yêu, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con….
- Không phân biệt đối xử giữa các con, ngược đãi, hành hạ con…
- Con trai, con gái đều được chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, vui chơi, giải trí…
- Con có bổn phận yêu quý kính trọng……
3/Thế nào là bình đẳng trong thực hiện quyền lao động và bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ?
+bình đẳng trong thực hiện quyền lao động:
-Mọi công dân đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc gia đình, thành phần kinh tế.
- Người LĐ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao được nhà nước và người sử dụng LĐ ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tài năng làm lợi cho doanh nghiệp và cho đất nước.
- Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ: Bình đẳng về cơ hợi tiếp cận việc làm, tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng; Được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác. Tuy nhiên lao động nữ được quan tâm về đặc điểm cơ thể, sinh lý, chức năng làm mẹ trong lao động để có điều kiện thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ lao động.
4/Trình bày nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?
+Mọi CD đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh tùy theo sở thích và khả năng của mình.
+ Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh những ngành nghề mà PL không cấm.
+ Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần KT Đều được bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.
+ Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về quyền chủ động mở rộng quy mô ngành nghề, tìm kiếm thị trường, khách hàng hoặc liên doanh với các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh.
+ Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong quá trình hoạt động SX, kinh doanh: Kinh doanh đúng ngành nghề, nộp thuế….
5/ Nhà nước có trách nhiệm như thế nào trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
Nhà nước thừa nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp.
Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp.
Nhà nước khẳng định và bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp của mọi loại hình doanh nghiệp.
Nhà nước quy định nam, nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp, hoạt động SX, KD, quản lí, tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị trường và nguồn lao động.
6/ Quy tắc đạo đức và cách xử sự của các thành viên trong gia đình hiện nay có gì khác so với các gia đình truyền thống trước đây?
+ Gia đình truyền thống chịu ảnh hưởng khá sâu sắc của hệ tư tưởng Nho giáo phong kiến: Kính trên, nhường dưới, lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích gia đình dòng họ; lòng biết ơn cha mẹ, lấy chữ hiếu làm đầu; Kính trọng ông bà, thờ phụng tổ tiên; sự
 
Gửi ý kiến