Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề th lịch sử địa lí lớp 4 và khoa hoc 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thảo Thảo
  Ngày gửi: 08h:34' 03-12-2010
  Dung lượng: 91.0 KB
  Số lượt tải: 660
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD &ĐT YÊN HƯNG
  TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA
  BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 -2011
  Môn: Lịch sử - Địa lý Lớp 4; Ngày kiểm tra: 17/12/2010
  Thời gian làm bài: 40 phút(Không kể thời gian phát đề)
  
  
  Họ và tên:................................... ...................................................................................................................................................
  Lớp:................................ Trường:................................................................................................................................................
  (Trước khi giao bài cho gv Hiệu trưởng dọc phách theo đường kẻ này)
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Giáo viên chấm:......................................................................................................................
   Điểm


  Số phách
  
   BÀI LÀM
  Câu 1 (1 điểm) : Hãy nối các ý ở cột A với các ý cột B sao cho thích hợp:
  A
  
  B
  
  Bô lão
  
  Thích vào tay hai chữ “Sát Thát”
  
  Trần Hưng Đạo
  
  Viết Hịch tướng sĩ
  
  Binh sĩ
  
  Tung hoành khắp châu Âu và châu Á
  
  Quân Mông - Nguyên
  
  Họp ở điện Diên Hồng
  
  
  Câu 2 (3 điểm): Đánh dấu x vào ô trước ý trả lời đúng nhất

  b, Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn thứ mấy ở nước ta:

  Lớn thứ nhất.
  
  

  Lớn thứ hai.
  
  

  Lớn thứ ba.
  
   c, Nhà Lý rời đô ra Thăng Long vào năm


   2010
  
  

   1010
  
  

   1076
  
  
  d, Thứ tự các công việc trong quá trình sản xuất lúa gạo của người dân đồng bằng Bắc Bộ:


  Làm đất, cấy lúa, gieo mạ, nhổ mạ, gặt lúa
  
  

  Làm đất, gieo mạ, nhổ mạ, cấy lúa, chăm sóc lúa, gặt lúa, tuốt lúa, phơi thóc.
  
  

   Làm đất, gieo mạ, nhổ mạ, cấy lúa, gặt lúa, phơi thóc
  
  
  Học sinh không được viết vào phần gạch chéo này
  
  
  Câu 4: (2 điểm): Nhà Trần đã có biện pháp gì và thu được kết quả như thế nào trong việc đắp đê? Ở địa phương em , nhân dân đã làm gì để phòng chống lũ lụt?

  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  Câu 4 ( 2 điểm) Nêu những dẫn chứng cho thấy Hà Nội là trung tâm chính trị, trung tâm kinh tế, trung tâm văn hoá, trung tâm khoa học hàng đầu của nước ta.

  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................................................

  PHÒNG GD &ĐT YÊN HƯNG
  TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA
  BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 -2011
  Môn: Khoa học - Lớp: 4; Ngày kiểm tra: 17/12/2010
  Thời gian làm bài: 40 phút(Không kể thời gian phát đề)
  
   Họ và tên:.....................................................................................................................................................................................................
  Lớp:...........................................Trường:................................................................................................................................................
  (Trước khi giao bài cho gv Hiệu trưởng dọc phách theo đường kẻ này)
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Giáo viên chấm:........................................................................
   Điểm


  Số phách
  
  BÀI LÀM
  Câu1:( 2 điểm) Nối các ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp
  A
  B
  
  

  Câu 2 (4 điểm): Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất:
  
  
  a, Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên là:

  Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước.
  
  

   Từ hơi nước ngưng tụ thành nước.
  
  

   Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước, rồi từ hơi nước ngưng tụ thành nước xảy ra lặp đi lặp lại.
  
  b, Em cần làm gì để phòng tránh tai nạn đuối nước?

  Không chơi đùa, tắm ở ao, hồ, sông cùng các bạn.Giếng nước phải có nắp đậy. Chum, vại, bể nước phải có nắp đậy.Không lội qua kênh rạch khi mưa to,dông bão.
  
  

   Chỉ tập bơi hoặc bơi ở nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ, tuân thủ các qui định của bể bơi, khu vực bơi.
  
  

   Tất cả các ý trên.
  
  c, Bảo vệ nguồn nước là trách nhiệm của :

  Những người làm nhà máy nước.
  
  

  Các bác sĩ và người lớn.
  
  

   Tất cả mọi người.
  
    Học sinh không được viết vào phần có gạch chéo này.
  
  
  d, Không khí và nước có những tính chất giống nhau:

  Không màu, không mùi, không vị.
  
  

  Có hình dạng nhất định
  
  

  Không thể bị nén
  
   
  Gửi ý kiến