Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi học kỳ I toán lớp 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hùm
Ngày gửi: 20h:11' 09-12-2010
Dung lượng: 124.5 KB
Số lượt tải: 3963
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN CÁI BÈ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------- --------------------------------
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011
MÔN: TOÁN LỚP 8
Thời gian 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
_________________________________________________________________________________

Câu 1: (1 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 3a - 3b + a2 – ab b) x3 – 2x2 + x
Câu 2: (1 điểm). Rút gọn phân thức sau:  
Câu 3: (2 điểm). Thực hiện phép tính:
a)  b) 
Câu 4: (0,5 điểm). Chứng minh biểu thức Q = 4x2 + 4x + 2  1 với mọi xR.
Câu 5: (0,5 điểm). Tính giá trị của biểu thức M = x2 – 4xy + 4y2 tại x = 16 và y = 3
Câu 6: (1,5 điểm). Cho phân thức P =
Tìm giá trị của x để phân thức P được xác định.
Rút gọn phân thức P.
Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức P = 2.
Câu 7: (1 điểm). Tính diện tích của tam giác cân biết cạnh đáy bằng 6cm và cạnh bên bằng 5cm.
Câu 8: (2,5 điểm).
Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB và góc B = 600. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của BC và AD.
Chứng minh tứ giác ECDF là hình thoi.
Tính số đo của góc AED.

----------------------------------Hết--------------------------------


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2010- 2011
MÔN : TOÁN LỚP 8
----------------------(((---------------------

Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
 a) 3a - 3b + a2 - ab = (3a - 3b) + (a2 - ab) = 3(a - b) + a(a - b)
= (a - b)(3 + a
b) x3 – 2x2 + x = x( x2 – 2x2 + 1)
= x( x – 1)2
0,25
0,25
0,25
0,25

Câu 2

 


1.0d

Câu 3


 a)
 b)  
1.0 điểm


1.0 điểmCâu 4
Ta c ó: Q = 4x2 + 4x + 2
Q = 2x)2 + 2.2x.1 + 121 = (2x + 1)2 + 1
Do (2x + 1)2  0
nên: (2x + 1)2 + 1  1 với mọi xR.

0,5 điểmCâu 5
 Ta có: M = x2 – 4xy + 4y2 = ( x – 2y)2
Thay x = 16; y = 3 vào tính được M = (16 – 2.3)2 = 100
05 điểm


Câu 6
 a) Phân thức P = xác định khi và chỉ khi x- 20 x 2
Vậy khi x 2 thì phân thức P = xác định.
b) Phân thức P = =
c) Giá trị của P = 2  

Vậy khi x = -1 thì giá trị của P = 2

0,25 điểm

0,5 điểm0,5 điểm
Câu 7
Tam giác ABC cân tại A, gọi H là trung điểm BC, nên AHBC
Theo bài ra, ta có:

Tam giác ABH vuông tại H, áp dụng định lí Pytago:
AB2 = AH2 + HB2
AH2 = AB2 – HB2
AH2 = 52 – 32 = 25 – 9 = 16
AH2 = = 4 (cm)
Vậy SABC = (cm2).0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


Câu 8

GT
Hình bình hành ABCD, BC = 2AB
EB = EC ; FA = FD ; góc B = 600

 KL
ECDF là hình thoi
Góc AED = ?


+ Ghi GT, KL và vẽ hình đúng.

a) Chứng minh được:
FD //= EC nên: ECDF là hình bình hành.
No_avatarf
may paj nay ze ec ak
No_avatar
koa phai daj la de nam naj hum zaj hinh nhu co mjh koa cho mjh ghi de naj ruj akkkkkkkNháy mắt
No_avatar

fai de nam nay honk z

 

No_avatar

Ai ci de nam nay hok neu co up len cho ae xem vsCười nhăn răngAvatar

chac dung k

No_avatar

de wwa troi may pai nay minh lam ruiLè lưỡi

 

No_avatarf

sao lai ko co de thi

No_avatarf

de co cj ma dai den 8 kau lam zay.

co le la ra de cho hay

tui thi rui tui pit dc .

de chi co 5 cau la nhkieu rui do de pi deu

 

No_avatar

mi pai nay de ợt mìh lm xog hit gòy

No_avatar

toan lop c8 mal cu nhu lop 7 ak de wa

 
Gửi ý kiến