Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Chiến (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:09' 10-12-2010
Dung lượng: 136.0 KB
Số lượt tải: 1562
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA CHƯƠNG II
Môn : ĐẠI SỐ 7
A. Ma trận đề kiểm tra :
Các chủ đề chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Đại lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ nghịch
2
1


1
14
2

Hàm số, mặt phẳng tọa độ, đồ thị hàm số y = ax (a0)
4
2


3
3

2
2,5
8
8

Tổng
6
3


3
3,5

3
3,5
12
10

B. Đề : Trang sau
C .Hướng dẫn chấm:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm


Câu 1
Câu 2
Câu 3

Đề 1

c
a

Đề 2
b
b


Đề 3
c
d


Đề 4
c
c


Các câu 1 đề 1, câu 3 đề 2, 3, 4: (1 điểm)
Điền đúng vào mỗi chỗ trống được 0,5đ

II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm
Câu 1: Cho hệ trục toạ độ hình vẽ ()
a) 1 điểm Viết đúng tọa độ mỗi điểm B, D, E , F được 0,5đ
b) Vẽ đúng đồ thị hàm số y = 3x
Câu 2: Tam giác ABC có số đo các góc tỉ lệ với 2; 3; 5.
Hãy tính số đo các góc của (ABC? ()
Gọi x , y, z là số đo các góc hình tam giác. 0,5 đ
Theo đề ta có và x + y + z = 180 0,75đ
Áp dụng được tính chất của dảy tỷ số bằng nhau 1đ
Tính đúng số đo mỗi góc 0,25 x 3 = 0,75đ
Câu 3: Biết rằng y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là 4 và z tỷ lệ nghịch với y theo hệ số tỷ lệ lầ 5. Hỏi z và x tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch và hệ số tỷ lệ là bao nhiêu? (1đ)
Trả lời đúng z và x tỷ lệ thuận 0,25 đ
Giải thích đúng 0,25đ
Tính đúng hệ số tỷ lệ 0,5đ

Ghi chú: Hướng dẩn chấm này áp dụng cho đề số 4. Các đề khác đếu chấm tương tự. Các cách giải khác đúng đều được cho điểm tối đa.
HỌ VÀ TÊN :
............................…………
LỚP : 7 /..........
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT . Số : 2
MÔN : ĐẠi SỐ 7

 Đề : 1
 ĐIỂM

Lời phê:


A / TRẮC NGHIỆM :(3điểm)
1/ Cho mặt phẳng tọa độ như hình vẽ.
Cách ghi tọa độ các điểm sau là đúng (Đ) hay sai (S)

A. ( 3 ; 2 ) B ( 4; 2 )

C ( 3. 0 ) D ( -3 ; 0 )

Khoanh tròn vào câu đúng nhất ( Câu 2, 3)
2/ Cho hàm số y = f(x) = 2x; ta có f(-1) =
A. 0 B. 2
C. -2 D. 1
3/ Toạ độ của điểm gốc O trong hệ trục toạ độ là:

A. (0; 0) B. (0; 1)
C. (1; 0) D. (1; 1)
B / TỰ LUẬN : ( 7 điểm )
1 / Cho hệ trục toạ độ như hình vẽ (3đ)
a) Viết toạ độ các điểm A, B, C, D
b) Vẽ đồ thị hàm số y = 4x
2/ Tam giác ABC cĩ số đo các gĩc tỉ lệ
với 1; 2; 3. Hãy tính số đo các góc của (ABC? (3đ)

3/ Biết rằng y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là 3 và z tỷ lệ nghịch
với y theo hệ số tỷ lệ là 5. Hỏi z và x tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch
và hệ số tỷ lệ là bao nhiêu? (1đ)
BÀI LÀM :HỌ VÀ TÊN :
............................…………
LỚP : 7 /..........
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT . Số :
Avatar
Khóc
Avatar

HônCUNG DC

 

 
Gửi ý kiến