Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De kiem tra cuoi KI- lich su 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Kim Vân
Ngày gửi: 21h:48' 17-12-2010
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 967
Số lượt thích: 1 người (Đinh Thị Nhã Uyên)
Trường Tiểu học
Nguyễn Huệ
(((
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
Lớp 5 ( Năm học 2010 - 2011)
MÔN : LỊCH SỬ
(Thời gian làm bài: 40 phút)


Họ và tên học sinh:......................................................... Lớp:...............................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )
Khoanh vào chữ trước câu trả lời em cho là đúng nhất.
Câu 1. Phong trào Đông Du thất bại vì :
Đường đi từ Việt Nam sang Nhật quá xa.
B. Cuộc sống của các thanh niên yêu nước Việt Nam sang Nhật du học quá khó khăn.
Thực dân Pháp cấu kết với chính phủ Nhật để chống phá phong trào.
Tất cả các ý trên.
Câu 2: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác khoáng sản, mở mang đường sá, xây dựng nhà máy, lập các đồn điền,… nhằm mục đích :
Nâng cao đời sống cho nhân dân Việt Nam.
Làm cho kinh tế Việt Nam phát triển.
Cướp bóc tài nguyên, khoáng sản, bóc lột nhân công rẻ mạt.
Hai bên (Pháp và Việt Nam) cùng có lợi.
Câu 3: Thời gian diễn ra phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh là :
A. 1930-1931 B. 1936-1939
C. 1939-1945 D. 1945-1954
Câu 4: Quyết định của Trung ương Đảng ta khi biết được âm mưu của thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc:
Cơ quan đầu não rút sang căn cứ ở vùng Tây Bắc.
Phân tán lực lượng bộ đội chủ lực.
Quyết tâm phá tan cuộc tiến công của giặc.
Đánh mạnh ở đồng bằng, buộc địch phải từ bỏ âm mưu tiến công Viêt Bắc.
Câu 5: Nhân vật lịch sử tiêu biểu nhất trong giai đoạn lịch sử 1858-1945 là:
A. Trương Định B. Tôn Thất Thuyết
C. Phan Bội Châu D. Hồ Chí Minh
Câu 6: Sự kiện tiêu biểu nhất trong giai đoạn lịch sử 1858-1945 là :
A. Cuộc phản công ở kinh thành Huế B.Phong trào Đông Du
C. Xô viết Nghệ-Tĩnh D. Cách mạng tháng Tám.
II.PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm )
Câu 1. Em hãy điền những nội dung cần thiết vào chỗ chấm (...) cho phù hợp khi nói về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. (2 điểm)
Địa điểm:.....................................................................................................
Người chủ trì: ..............................................................................................
Kết quả của hội nghị: ..................................................................................
..........................................................................................................................
Câu 2. Sau Cách mạng tháng Tám nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt” ? (2 điểm )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3. Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ở cột A với tên các sự kiện lịch sử ở cột B sao cho đúng. (3 điểm )
A

B


a) Trương Định1. Phong trào Đông du


b) Tôn Thất Thuyết


2. Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà


c) Nguyễn Ái Quốc


3. Không tuân lệnh vua giải tán nghĩa binh, cùng nhân dân chống quân xâm lược


d) Nguyễn Trường Tộ


4. Cuộc phản công ở kinh thành Huế


e) Phan Bội Châu


5. Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam


g) Bác Hồ


6. Đề nghị canh tân đất nước
HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁNH GIÁ
PHẦN TRẮC NGHIỆM : 3điểm (Mỗi câu đúng 0,5 điểm).
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
C
A
C
D
D

PHẦN TỰ LUẬN: 5 điểm.
Câu 1: 2 điểm ( ý a: 0,5 điểm; ý b: 0,5 điểm; ý c: 1 điểm.
Câu 2: 2 điểm (mỗi ý đúng 1 điểm)
- Cả nước lập hũ gạo cứu đói”, “ngày đồng tâm”, dành gạo cho người nghèo và đẩy mạnh sản xuất.
- Phong trào xoá nạn mù chữ được phát động, trường học được mở thêm, trẻ em nghèo được đi học.
Câu 3: 3 điểm. (nối đúng mỗi nhân vật lịch sử với một phong trào 0,5 điểm.

No_avatarf
cảm ơn các bài thi nhe!
No_avatar
ui cha ! de nhu an chao ay ! chi can on la thay de lien a Mỉm cười
No_avatar

chẳng khó lắm nhỉ

 
Gửi ý kiến