Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De thi tieng anh lop 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Duy Tài
Ngày gửi: 06h:04' 22-12-2010
Dung lượng: 11.2 KB
Số lượt tải: 3617
Số lượt thích: 1 người (Vũ Thị Kiều Trang)
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn: Tiếng Anh Lớp 5 - Thời gian làm bài: 45 phút

Họ và tên: ......................................................................... Lớp: ................

Marks
Teacher’s comments

 Bài làm
I. Chọn từ, câu trả lời đúng nhất. (4 điểm)
1. Hello, My ………. is Andy
a. name b. is c. I am
2. What is ………name? - My name is Ha
a. name b. my c. your
3. Đây là bút chì màu cam.
a. This is a pencil orange b. This is an orange pencil c. This is orange pencil.
4. What ………is this?
a. color b. ruler c. name
5. ……… this a desk? - Yes it is.
a. Is b. am c. What
6. …………. is this? - It’s an apple
a. Is b. How c. What
7. ……… are you? - I’m fine. Thank you.
a. Is b. How c. What
8.
a. Is this a white a pen? b. Is this a white pen? c. Is this white pen?
II. Hoàn thành các câu sau phù hợp với đồ vật. (2 điểm)
1. This is a ………… and …….. pencil.
2. This is a…………………….chair.
3 This
4.

III. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)
1. this / color / what / is ? ->
2.a/ cat/ black / white / this / is/and ->
3. are/ how / you? ->
4. What / name / is / your ? ->
IV. Em nói như thế nào bằng Tiếng Anh. (2 điểm)
1. Bạn tên là gì? ->
- Tên tôi là Minh ->
2. Đây là cái gì? ->
- Nó là 1 cục tẩy. ->
3. Đây là màu gì? ->
- Nó màu nâu. ->
4. Đây là 1 cái ghế màu đỏ và trắng ->


----------- GOOD LUCK ----------

No_avatar

thank

Xấu hổ

No_avatar

ô

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓