Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi khảo sát hsg lớp3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Minh Nga
Ngày gửi: 21h:46' 04-01-2011
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 85
Số lượt thích: 0 người


Bài kiểm tra Học sinh giỏi ( thang 12)
Lớp 3 – 2010-2011
Thời gian: 90 phút
Phần I: Trắc nghiệm.
Hoc sinh chi can ghi dap so
Câu 1.Mot thua ruong hinh chu nhat co chieu rong 40 m,chieu dai gap 3 chieu rong.Nguoi ta muon Lam 1 hang rao xung quanh vuon do co 2 cua ra vao,moi cua 4m.Hoi hang rao do phai dai bao nhieu met?
Câu 2. Mot duong gap khuc gom 3 doan, tong do dai cua doan thu nhat va doan thu 2 la 12 cm,cua doan thu 2 va thu 3 la 14 cm,cua doan thu 3 va thu 1 la 13 cm .Tinh do dai duong gap khuc.
Câu 3. Hien tai me hon tong hai con la 20 tuoi .Hoi 8 nam nua me hon tong so tuoi cua hai con la bao nhieu tuoi ?.
Câu 4. Tuoi bo Lan,me Lan ,tuoi Lan cong lai la 80 tuoi .Me va Lan co tat ca 40 tuoi.Bo hon Lan 35 tuoi .Hoi tuoi cua moi nguoi?

Câu 5. Tuoi Dung bang ¼ tuoi b ova bang 1/3 tuoi me.Bo hon me 11 tuoi. Hoi Dung bao nhieu tuoi ?.

Câu 6. Mot doan khach di tham quan Ha Noi co tat ca 45 nguoi,di ban o to.Hoican it nhat may o to ,biet rang moi o to chi cho duoc 7 nguoi ,ke ca nguoi lai xe?

Phần Ii: tự luận
Câu 1: So Sanh A va B (khụng tinh ket qua cu the)
...........A=27x6x29.............................................B=28x6x28
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Tinh gia tri cua bieu thuc
a,315_20+17=..............................b,48:2x9=...............................c,1234x5=125.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu3.Tinh thuan tien : a,11-10+9-8+7-6+5-4+3-2+1-0
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b,26x7+26x3 =
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4 : Tìm X
a. x : 4 = 1235(du 2) b. 2896 : x = 4
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: Tuoi cua Mai sau 4 nam gap 3 lan tuoi cua Maitruoc day 4 nam.Hoi hien nay Mai may tuoi?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6 :Trong ngay tet trong cay thay giao cu mot nhom di trong cay,nhom hoc sinh do du dinh trong 72 caytrong bon ngay,nhung co 3 ban trong nhom bi om nghi tu ngay dau tien nen soc ay duoc trong trong 6 ngay hoi co bao nhieu hoc sinh tham gia trong cay ?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Gửi ý kiến