Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

VIOLYMPIC lớp 5 vòng 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thu Hường
Ngày gửi: 21h:03' 11-01-2011
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 243
Số lượt thích: 0 người
VILYMPIC VÒNG 10 - LỚP 5
Lần 1:

Bài 3: Vượt chướng ngại vật.
1. Tổng của hai số là 36,45. nếu lấy số thứ nhất nhân với 5, số thứ hai nhân với 4 thì được hai tích bằng nhau. Tìm hai số đó.

2. Tổng của hai số là 89,5. nếu lấy số thứ nhất nhân với 2, số thứ hai nhân với 3 thì được hai tích bằng nhau. Tìm hai số đó.

3. trung bình cộng của 100 số tự nhiên đầu tiên là bao nhiêu?

4. Một người mua vào 30000 đồng một hộp bánh. Hỏi phải bán hộp bánh đó với giá bao nhiêu tiền để dược lãi 20% giá bán mỗi hộp bánh?

5. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 25.

6. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất mà tích các chữ số của nó bằng 45?

7. Tìm một số tự nhiên biết nếu xoá chữ số 0 ở hàng đơn vị và chữ số 1 ở hàng chục thì ta được số mới kém số phải tìm 1990 đơn vị.

8. Tìm số tự nhiên lớn nhất mà tích các chữ số bằng 6?
9. Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 6?

10. Tìm số tự nhiên lớn nhất thoả mãn:
A < 2009,85.
………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..


Lần 2:

Bài 3: Vượt chướng ngại vật:
1. Tìm hai số tự nhiên có hiệu bằng 42,6 và nếu lấy số thứ nhất nhân với 2, lấy số thứ hai nhân với 5 thì được hai tích bằng nhau.

2. Tìm một số tự nhiên biết nếu xoá chữ số 6 ở hàng đơn vị và xoá chữ số 3 ở hàng chục thì được số mới kém số phải tìm 1917 đơn vị.

3. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số của nó bằng 25.

4. Mua một hộp bánh hết 15000 đồng. hỏi phải bán hộp bánh với giá bao nhiêu để được lãi 20% giá vốn?

5. Một lớp học có 50% số học sinh xếp loại giỏi,  số học sinh xếp loại khá, còn lại 7 học sinh xếp loại trung bình. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

6. mua một hộp bánh giá 30000 đồng. hỏi phải bán hộp bánh đó với giá bao nhiêu để được lãi 20% giá vốn?

7. Tìm số tự nhiên lớn nhất có tích các chữ số bằng 42.

8. Tìm số tự nhiên bé nhất thoả mãn:
B > 2009,2009.

9. Tìm một phân số biết rằng rút gọn phân số đó có giá trị bằng  và phân số đó có mẫu số
hơn tử số 36 đơn vị.

………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………….. 
Gửi ý kiến